CoHoRodestraat " De stelle root" (in opstart)

Luchtfoto Co-housing rodestraat
Winter
zaterdag 20 mei
zondag 21 mei
Zaterdag en zondag van 13u tot 17u

Open dag zaterdag 20 en zondag 21 mei Van 13u tot 17u.
Graag een seintje per mail naar cohorodestraat@gmail.com

Als startgroep zijn wij nog op zoek naar enkele geïnteresseerden die het project mee willen uitwerken. 

Projectvisie: 

Ons cohousingproject gaat de complexiteit van de wereld niet uit de weg maar pakt die aan. Ondanks het feit dat  we een kleine groep zijn, met 7 units, streven we naar inclusief wonen (validen en anders-validen), in een structuur van eigenaarschap en in huurformule (kangoeroewonen). Ons project is in deze zin uniek maar raakt wel aan de realiteit van het leven.

  1. Sociale dimensie.

 We wensen te streven naar een betere levenskwaliteit voor alle leden van de groep, zowel op materieel als op sociaal vlak.

Daartoe hebben we reeds een grote zwemvijver met gemeenschappelijk paviljoen waarin we kunnen vergaderen, samen eten, feesten.

 De gemeenschappelijke delen ( chalet met keuken, tuin, speeltuin, zwemvijver, boomgaard,…) beheren en onderhouden we samen, met gemeenschappelijk materiaal.

Voldoende grote private tuintjes en terrassen bij de units zorgen ervoor dat iedereen zijn eigenheid & privacy heeft en ongehinderd kan genieten van de natuur & de rust.

Het gebruik van een (elektrische) deelauto sluit aan bij de integratie van sociale, ecologische en financiële dimensie die we wensen te ontwikkelen.

We streven naar een zo representatief / uiteenlopend mogelijke groep omdat we dit een verrijking vinden voor ons leven.

We erkennen dat de plaats waar je woont en de manier waarop je leeft bepalend is voor de toekomst van kinderen. We bieden hen daarom een plaats waarin het in alle opzichten goed is om te wonen. Interactie is bijzonder belangrijk voor hun ontwikkeling. 

We erkennen de sociale dimensie van huisdieren. Kippen, schapen en kleine huisdieren maar ook honden (loopweide) vinden een plaats in ons project waarbij uiteraard veiligheid voor de  kinderen centraal blijft staan.

We wensen een open dialoog aan te gaan waarin ieders mening telt en gerespecteerd word. Beslissingen worden in consensus genomen. Het gebruik van een online platform zorgt ervoor dat iedereen steeds inzage heeft in kalender, mails, afspraken, foto’s, facturen, verslagen, …

  1. Ecologische dimensie.

Als bewonersgroep willen we zeker een inspanning doen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Als groep willen we samen een permacultuur-tuin / eetbaar bos beheren waarvan iedereen de vruchten kan plukken.

We zijn voorstander van ecologisch tuinieren en wensen dan ook geen pesticiden te gebruiken bij het beheer van de (moes-) tuin.

De bestaande aangelegde tuin willen we zo veel mogelijk behouden. We willen deze langzaam maar zeker omvormen naar een tuin met enkel streekeigen groen. 

We gaan voor energieneutraal wonen waarmee we bedoelen dat de energie die het project verbruikt teruggewonnen wordt uit energie van de zon. Zonnepanelen en warmtepompen zijn een evidentie.

We werken met klassieke materialen die hun deugdelijkheid bewezen hebben en waarvan we de toepassing in de vingers hebben. We streven er naar om de bouwmaterialen uit de streek te gebruiken en werken met lokale stielmannen.

Scholen, recreatie en cultuur zijn op wandelafstand. Zottegem heeft een uitstekende treinverbinding met Oudenaarde, Gent en Brussel.

Een elektrische deelauto is het uithangbord van ons ecologisch engagement.

  1. Financiële dimensie

“De groep is pas zo rijk als het lid met de minste middelen”.

Het project moet financieel haalbaar zijn voor allen. Over alles (ook gemeenschappelijk materiaal) wordt in consensus beslist.

We streven naar transparant beheer van de gemeenschappelijke middelen zowel tijdens als na de bouwfase. 

Door gezamenlijke aankopen en het delen van goederen wordt de kostprijs voor tal van zaken gedrukt.

Taken worden verdeeld op basis van ieders talenten en interesse. Iedereen draagt op zijn manier evenveel bij tot het welslagen van het project.

Om het project voor iedereen haalbaar te maken opteren we er ook voor om 2 huurwoningen in het project te realiseren.

 

Aantal units: 
7
Groep: 
gemengde leeftijden

CoHoRodestraat " De stelle root" (in opstart)

Postcode: 
9620
Gemeente: 
Zottegem
Stad: 
Zottegem
Straat en nummer: 
Rodestraat 24
lat: 
50.8571153
long: 
3.835776