Samenhuizen Nieuws

Samenhuizen viert feest!

Samenhuizen bestaat 15 jaar en dat willen we graag vieren. We maken er een boeiende dag van met uitwisseling, workshops en lekker eten. Als locatie kozen we voor het idyllische Sint Jansbergklooster in Zelem. 

Programma zaterdag 21 november

13:00u Onthaal met koffie en thee in de Grote Zaal
13:45u Welkom
14:00u Opening workshops en doorlopend marktplaats

Keuze workshops:

Samenhuizen vzw en Bond Beter Leefmilieu vragen wettelijk kader voor cohousing

Steeds meer mensen willen gezamenlijk een woonproject oprichten. Dat loopt niet van een leien dakje, want vele gemeenschappelijke woonprojecten stoten op juridische problemen en administratieve onduidelijkheden. Samenhuizen en Bond Beter Leefmilieu vragen daarom aan de Vlaamse regering om een degelijk wettelijk kader uit te werken voor cohousing projecten. Het Vlaams parlement vraagt hetzelfde in een nieuwe resolutie, die wordt volgende week gestemd.

CLT-wonen: nu al in Brussel, binnenkort in Vlaanderen?

Op de Mariemontkaai in Molenbeek zijn op vrijdag 18 september 2015 9 CLT-appartementen ingehuldigd. De eigenaars kopen enkel het appartement, maar niet de grond waarop deze appartementen staan, die blijft eigendom van de gemeenschap. Het pionierswerk van CLT Brussel zorgt voor de eerste toepassing op het Europese vasteland van dit vernieuwend woonconcept, dat is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het Vlaams CLT-platform hoopt dat Vlaanderen snel volgt.

Samenhuizen in hoeves

"Minister Schauvliege wil leegstaande hoeves in het Pajottenland herbestemmen", dat horen we graag. Al jaren ziet Samenhuizen vzw de mogelijkheden van leegstaand landbouwpatrimonium i.f.v. het herwaarderen en doen heropleven van landelijke gemeenten, het hergebruik van de gebouwen op zich, de bestaande ruimte zo optimaal mogelijk in te zetten, de mensen terug in contact te brengen met de aarde die hen voedt,....

Pagina's

Subscribe to RSS - Samenhuizen Nieuws