Vlaanderen

In 2009 was in het Vlaams Parlement reeds een resolutie (Dua et al, 2009) aangenomen betreffende het nemen van maatregelen om cohousing te stimuleren en te ondersteunen. Er waren geen tegenstemmen en geen onthoudingen. De volksvertegenwoordigers van het Vlaams Belang namen geen deel aan de stemming. Het volledige dossier en de basistekst vindt u hier.

De enige vorm van samenhuizen waarover tot nu toe iets terug te vinden is in de wetgeving is het zorgwonen.

Het kamerdecreet is van toepassing op het verhuren van kamers met gemeenschappelijke voorzieningen. Dit decreet maakt een onderscheid tussen kamers verhuren aan studenten en kamers aan niet-studenten. In dit decreet wordt een onderscheid gemaakt tussen 'studentengemeenschapshuizen' en 'kamerwoningen' waarbij specifieke kwaliteits- en veiligheidseisen worden opgelegd voor de kamers en aanwezigheid van voorzieningen in de gemeenschappelijke delen. Via een conformiteitsattest dat moet worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen wordt het verhuren als studentengemeenschapshuis en kamerwoning al dan niet toegestaan. In de praktijk werd voor de overgrote meerderheid van de gemeenschapshuizen in ons land nooit een conformiteitsattest aangevraagd. => Ondertussen is dit decreet geïntegreerd in de Vlaamse Wooncode

Eind 2011 werd een omzendbrief uitgestuurd met betrekking tot het onderscheid tussen kamers en woningen.

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering van 2014 staan enkele intenties ivm cohousing en groepswonen.

De resolutie uit 2015 en onze Open brief aan minister Homans om hier daadwerkelijk op korte termijn werk van te maken vind je hieronder. Alsook de bijhorende Nota Gemeenschappelijk wonen, Sociale huisvesting en Welzijn.
Momenteel wordt er gewerkt aan een kader voor experimenteerruimte.

De studie Solidair wonen waaraan we meewerkten kan u hier raadplegen.

Tags: