45 steden en gemeenten gezocht !

Samenhuizen vzw zoekt 45 bijkomende steden en gemeenten om het Charter Samenhuizen te ondertekenen. Is jouw lokaal bestuur al op een of andere manier bezig met gemeenschappelijk wonen? Spreek ze erop aan en bouw mee aan een positief klimaat rond samenhuizen in je stad of gemeente ! Hier vind je de lijst van lokale besturen die reeds ondertekenden.

Het Charter Samenhuizen is het instrument om het engagement van een stad of gemeente te tonen op vlak van gemeenschappelijk wonen. Een lokaal bestuur kan op diverse manieren inspanningen doen om woonvormen zoals huisdelen en cohousing lokaal te faciliteren of te stimuleren. In hun communicatie, dagelijkse werking, acties en beleidswerk. Het organiseren van een geleid bezoek op de Samenhuizendag, ambtenaren onderdompelen in het thema door projecten in het buitenland te bezoeken tijdens de Samenhuizenreis,... : het zijn slechts enkele voorbeelden die je terugvindt in de brochure op maat: Samenhuizen in je lokaal beleid.

Het is tevens belangrijk om vanuit steden en gemeenten een signaal te geven naar de hogere overheden en instanties dat dit thema leeft en ondersteuning verdient. Daarom streeft Samenhuizen vzw op korte termijn naar 25% van de lokale besturen die het Charter Samenhuizen ondertekenen en zoeken we dus nog 45 gegadigden.

Staat je stad of gemeente nog niet op de kaart? Neem contact op via sofie@samenhuizen.be!

 

Categorie: