Aantal cowonen- en cohousingprojecten zal verdubbelen

(Persbericht 24 november 2017)
Uit de gegevens van Samenhuizen vzw over bestaande en opstartende gemeenschappelijke woonprojecten blijkt dat het aantal cowonen- en cohousingprojecten de komende jaren zal verdubbelen. Dat is een stijging met maar liefst 100%. Het gaat om projecten waar mensen en gezinnen in een zelfstandige woning wonen, maar dit groepsgewijs doen en minstens een tuin en functionele ruimtes zoals een fietsenberging en een wasplaats delen.
Op de Trefdag Samenhuizen morgen (zaterdag 25 november) in Brussel stellen meer dan 20 projecten zich voor. Het wordt de grootste bijeenkomst in jaren, ook het toenemend aantal actieve experts zijn vertegenwoordigd.
“De overheden geven blijk van sympathie voor deze opkomende collectieve woonvorm. Op Vlaams niveau werd een resolutie ter ondersteuning unaniem goedgekeurd, in Brussel overwegen ze een samenhuis-label en ondersteunen ze reeds Community Land Trust projecten.” vertelt Sofie Deberdt van Samenhuizen vzw.
“Die intentie is in de praktijk echter soms ver te zoeken. Projecten stuiten nog steeds vaak op lokale stedenbouwkundige regels die niet te matchen vallen. Op Vlaams niveau blijft het wachten op de uitvoering van 7 van de 8 punten uit de resolutie, terwijl de huidige regering hier nog maar een goed jaar voor heeft. In Brussel is er recent een belasting opgedoken waarbij ook de cohousingprojecten in wording in de problemen komen. Samenhuizen vzw snapt niet goed hoe het nog steeds mogelijk is dat er geen rekening gehouden wordt met de realiteit van dit wonen van de toekomst, met projecten die met veel tijd en energie door de bewoners zelf gezamenlijk uit de grond worden gestampt ook omwille van de betaalbaarheid. Dit terwijl er ondertussen al heel wat ervaring is in de definiëring van gemeenschappelijk wonen en het maken van het onderscheid met reguliere projecten. We hopen dan ook dat de overheden de komende maanden en jaren in de uitvoering van hun plannen een versnelling of twee hoger schakelen.”

In dit standpunt wordt Samenhuizen vzw gesteund door BBL, Community Land Trust (CLT) Gent en experte Trui Maes (Samenlevingsopbouw vzw en Lerend Netwerk Duurzame wijken).

Meer info:
Projecten Inventaris van Samenhuizen vzw
www.samenhuizen.be/trefdag

Categorie: