ABC van Samenhuizen, Zemst

dinsdag, 25 april, 2017 - 19:30

Samenhuizen: ook iets voor u?

Bent u op zoek naar een huis in de regio? Dan hebt u ongetwijfeld al gemerkt dat het niet zo eenvoudig is om een geschikt huis te vinden. Hoewel Vlaanderen behoorlijk volgebouwd is, zijn er maar weinig huizen (of bouwgronden) beschikbaar. Bovendien swingen de prijzen de pan uit, voldoen heel wat huizen niet meer aan de moderne noden en wensen en met de stijgende energieprijzen en het toenemend ecologisch bewustzijn is het ook niet meer eenvoudig om een geschikte woonst te vinden.

Compacter gaan wonen is dan een mogelijk antwoord op al deze vragen, maar daarbij boet u soms in aan comfort én bovendien zijn er alternatieven die voor iedereen een meerwaarde kunnen bieden! Uitdagingen zoals de toenemende vergrijzing, het verkleinen van de gezinnen en het groeiend aantal alleenstaande volwassenen met of zonder kinderen noopt ons op zoek te gaan naar een andere manier van wonen, waarbij gemeenschappelijk wonen of samenhuizen een mogelijke oplossing biedt.

Samenhuizen kan een sociale, ecologische en op termijn ook economische meerwaarde hebben en is een valabel alternatief voor de huidige woonsituatie in België. Samenhuizen is een overkoepelende term voor verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen. U kunt samen wonen in meer of mindere mate van gemeenschappelijkheid en in een grote of kleine groep. Het kan om huur of koop gaan of andere vormen zoals erfpacht of een coöperatieve. Op deze manier bestaat een kleurrijk areaal van originele woonvormen waarbij elk project zijn eigenheid heeft en zijn klemtonen legt, bijvoorbeeld op vlak van besluitvorming, sociale en ecologische maatregelen

Op 25 april organiseert Samenhuizen vzw in samenwerking met de stad een infoavond over gemeenschappelijk wonen in Zemst. Na een algemene inleiding over de verschillende soorten woongemeenschappen met hun voor -en nadelen komen ook enkele (toekomstige) bewoners hun project voorstellen. Iedereen is welkom!

25/4 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis De Griet 1, 1980 Zemst

Afbeelding: