Adviescheques voor samenhuizen

Jullie hebben een prachtige locatie gevonden voor jullie project, maar jullie kunnen wel wat professioneel advies gebruiken? Je hebt een groep enthousiastelingen verzameld, maar krijgt de neuzen niet in één richting? Jullie zien door de juridische bomen het bos niet meer? Waarschijnlijk kunnen we je helpen!

Ondersteuning voor projecten gemeenschappelijk wonen

Startende groepen ondervinden vaak moeilijkheden om correcte informatie en adviezen in te winnen, hun interne structuur en het engagement van hun groepsleden houdt geen gelijke tred met de te beantwoorden vragen die zich in een vroeg stadium van een gemeenschappelijk wonen project opdringen.

Het Luchtkasteelfonds - beheerd door de Koning Boudewijnstichting - wil groepen die aan de slag gaan met het "nieuwe" wonen ondersteunen d.m.v. het uitreiken van adviescheques. Dit zijn cheques die recht geven op (gedeeltelijk) terugbetaald advies van experts/adviseurs in diverse domeinen in ruil voor schriftelijke feedback van de groepen en zo mogelijk ook van de betrokken experts.

Op deze manier willen we relevante good practices verzamelen rond het opzetten van gemeenschappelijk wonen projecten. De verzamelde en zo divers mogelijke feedback zal gebundeld worden en ter beschikking gesteld aan toekomstige kandidaten. Tegelijkertijd bouwen we ook aan een netwerk van experts/adviseurs rond dit thema.

De organisaties "Samenhuizen" en "Habitat & Participation" hebben daartoe een systeem en een strategie uitgewerkt.

Hoe gaat het in z'n werk?

Een groep doet zijn aanvraag (via een kort en eenvoudig formulier, zie bijlage), deze aanvraag wordt gescreend door resp. Samenhuizen vzw (Nederlandstalige aanvragen) en Habitat & Participation (Franstalige aanvragen). Als de aanvraag positief beoordeeld wordt (wordt schriftelijk bevestigd), dan:

  • De groep vraagt het advies (en zekerheid dat de return mag worden verspreid), betaalt de expert en ontvangt het advies (ook in geschreven vorm)
  • De groep bewijst de betaling (factuur of onkostennota door expert) en levert de return (tekst met feedback)
  • Samenhuizen of Habitat & Participation formuleren een gunstig betalingsadvies.
  • ¾ van de kostprijs van het advies met een maximum van €450/cheque wordt terugbetaald.

! Het advies wordt vrijgegeven en naderhand verwerkt.

Win-Win
Startende groepen krijgen een duwtje in de rug en worden op weg geholpen. Samenhuizen / Habitat & Participation krijgen de gelegenheid om relevante informatie structureel te verzamelen zodat nieuwe startgroepen niet telkens opnieuw het warme water moeten uitvinden. We versterken elkaar in het streven naar meer gemeenschappelijk wonen in België!

Download het aanvraagdocument (Word-versie)
Download het aanvraagdocument (Pdf-versie)
Download bovenstaande achtergrondinfo (Pdf)