'Cohousing klaar om uit haar niche te breken'

In de krant De Tijd verscheen zaterdag een uitgebreid een genuanceerd artikel dat gebaseerd is op interviews met Samenhuizen en Cohousing Projects. Er worden door de overheid eindelijk de eerste schuchtere maar concrete beleidsmaatregelen genomen om cohousing te ondersteunen. Met name door de proefomgeving voor experimentele woonvormen (waarvan het nog wachten is op de concrete projectoproep en timing) en enkele kleinere aanpassingen in de wetgeving die het opsplitsen van eengezinswoningen kan vergemakkelijken en waardoor een gemeente soepeler kan omgaan met verkavelingsvoorschriften. Dit geeft de lokale besturen weer iets meer wettelijke speelruimte. Toch blijven logische beleidsmaatregelen, zoals een specifieke definitie voor woongemeenschappen in de Wooncode of zelfs een apart decreet voor collectieve woonvormen in Vlaanderen uit. Het Waals en het Brussels Gewest hebben zo'n decreet immers al jaren...

Categorie: