Cohousing Leest

Naam van de woongemeenschap: 
De Scherpen Horinck
huur of koop: 
Koop
Beschrijving van de prijs: 
De nieuwbouw moet nog gebouwd worden. We hebben een ontwerp, een toelating van de stad en prijzen die een goede richting aangeven. Een projectontwikkelaar moet niet betaald worden.
beschrijving: 
Agrarisch Cohousingproject Enerzijds willen we cohousen: 7 individuele units met een aantal sterke gemeenschappelijke delen. Anderzijds willen we agrarische activiteiten en verbredende agrarische activiteiten voor andere belangstellenden mogelijk maken. Via die activiteiten zullen we stad en platteland verbinden.
Regio: 
Antwerpen
Straat en nummer: 
Grote Heide 31
Postcode: 
2811
Stad: 
Leest
contact: 
cisse.vleminckx@telenet.be Je kan een basistekst vinden op onze facebookpagina.