Disclaimer

De website www.samenhuizen.be is eigendom van Samenhuizen vzw.  Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze website werd met uiterste zorg samengesteld. Samenhuizen streeft ernaar om er volledige, correcte en actuele informatie op te plaatsen. Samenhuizen kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de inhoud van deze website, noch voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van de kennisname van deze inhoud of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn ervan. Indien er onjuiste of onvolledige informatie op één van deze websites staat, kan u ons daarvan steeds op de hoogte brengen. Wij proberen de inhoud zo snel en goed mogelijk te wijzigen. Samenhuizen houdt zich ook het recht voor om op elk tijdstip de informatie op de websites te wijzigen als zij dit nodig acht. Samenhuizen is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van zoekertjes die door derden op deze website geplaatst worden, noch voor de inhoud of de beschikbaarheid  van de andere websites waarnaar een hyperlink wordt gelegd, noch voor de schade die zou kunnen resulteren uit het raadplegen ervan. Het plaatsen van links naar andere websites of het toelaten aan derden om zoekertjes te plaatsen  houdt op geen enkele wijze een goedkeuring in van de inhoud van deze sites of zoekertjes.

Toestemming tot om het even welk gebruik van de getoonde inhoud van deze websites (met inbegrip van teksten, beelden, logo’s e.d.) of het delen ervan op publiekelijk toegankelijke plaatsen, in welke vorm dan ook, dient voorafgaandelijk en schriftelijk aan Samenhuizen te worden verzocht. Om het even welk ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze websites of delen ervan maakt inbreuk op de intellectuele rechten van Samenhuizen.