We zijn jarig! Steun je ons met een cadeautje?

We vieren bij Samenhuizen vzw dit jaar onze 20ste verjaardag. 20 worden in 2020, het is toch een beetje bijzonder. Deze covid-tijden maken eens te meer duidelijk dat meer gemeenschappelijk wonen een troef is.

Om meer mensen te bereiken, meer informatie te delen en op die manier ook meer gemeenschappelijk wonen te realiseren, bouwen we een nieuwe website. En daar kunnen we je steun bij gebruiken. Een verjaardagscadeautje dus eigenlijk.

Hoe kan je ons helpen?

Da’s heel eenvoudig:

  • Je stort een gift op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 128/3275/00017
  • Vanaf € 40 krijg je voor je gift een fiscaal attest.

Tot einde 2020 is een gift voor jou extra-voordelig. Voor elke schenking van € 40 of meer in 2020 profiteer je van een uitzonderlijke belastingvermindering van 60%, tegenover de gebruikelijke 45%.

Schenk je € 100, dan kost je dat na belastingvermindering dus nog altijd maar € 40.

Een win-win: voor jou en ons.

afbeelding gift

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf € 40 per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB) (60% voor giften ontvangen in 2020)

Samenhuizen vzw dankt je alvast van harte voor je steun!