Groepswonen voor senioren: Abbeyfield

Meer en meer senioren zoeken naar alternatieve woonoplossingen en manieren om zo lang mogelijk onafhankelijk te kunnen blijven wonen. Abbeyfieldhuizen zijn een van de manieren waarop dat kan. De privé-woonsten in een Abbeyfield-huis zijn steeds huurwoningen. Ze worden georganiseerd door de bewoners zelf met ondersteuning van onze zusterorganisatie Abbeyfield Vlaanderen vzw. Zij maakten dit kort, maar erg informatief filmpje waarin bewoners zelf het concept toelichten.

Wil je meer weten over gemeenschappelijk wonen van, met en voor ouderen? Bestel dan onze brochure 'Senior samenhuizen' voor slechts € 8 (incl. verzendingskosten)!

Meer informatie over Abbeyfield vind je op hun eigen website.

Categorie: