Hoe zit het met huurcontracten bij samenhuizen?

Er zijn 2 mogelijkheden:

1) je ondertekent met alle bewoners samen het huurcontract met de huiseigenaar. De huiseigenaar kan nu elk van jullie aansprakelijk stellen voor het (volledige) huurbedrag en jullie zijn allen solidair aansprakelijk. Voordeel: minder risico bij wanbetaling door 1 mede-huurder, de verhuurder kan hem rechtstreeks aanspreken voor de huur.
Nadeel: bij elke wissel van bewoner(s) moet er een nieuw contract opgesteld worden. Eigenaars vinden meerdere ondertekenaars meestal nogal veel gedoe.

2) 1 iemand wordt "hoofdhuurder", hij/zij sluit het contract af met de huiseigenaar. De andere bewoners worden "onderhuurders", zij sluiten contracten af met de hoofdhuurder.
Voordeel: flexibele formule bij wissel van bewoners, als hoofdhuurder bepaal je zelf met wie je wil (blijven) wonen, de aanvangsdatum en looptijd van de contracten (van onderhuur) kunnen per bewoner verschillen.
Nadeel: uiteindelijk is het de hoofdhuurder die financieel en juridisch aansprakelijk is... ook bij ev problemen van wanbetaling...

Goede voorbeeldcontracten vind je op de website van de huisvestingsdienst van de KULeuven.