Huisdeler in Brussel? Teken een medehuurpact voor maximale bescherming

Samenhuizen zonder onaangename verrassingen? Om als medehuurder in het Brussels gewest maximaal beschermd te zijn dien je naast een huurovereenkomst ook een medehuurpact te ondertekenen. Dat is het belangrijkste gevolg van de overheveling van de bevoegdheid inzake huurwetgeving naar de gewesten zoals bepaald in de zesde staatshervorming.

Het medehuurpact onderteken je met je huisgenoten en regelt praktische zaken voor het dagelijks leven binnen het gemeenschapshuis. Ook staat in het medehuurpact de verdeelsleutel van de huur vermeld. Het voordeel van het ondertekenen van een medehuurpact als huurder is dat je het recht hebt om op elk moment kosteloos het pand te verlaten, mits je een vervanger zoekt en een opzegperiode van twee maanden in acht neemt. 

Het afsluiten van een medehuurpact is verplicht wanneer je huurcontract expliciet vermeldt dat het om medehuur gaat (zie website van Wonen in Brussel), maar je kan er nog steeds voor kiezen om op individuele basis enkel een “klassieke” huurovereenkomst af te sluiten met de eigenaar. In dat geval liggen de verantwoordelijkheden bij één persoon. Wel ben je met een medehuurpact beter beschermd bij huurgeschillen, geschillen rond inboedel of bij vertrek. 

De folder van Wonen in Brussel legt de veranderingen helder uit. Voor meer info zie de website rond huisvesting van het Brussels Gewest en de website van het Steunpunt van de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Gewest

Categorie: