Blogs

ARTIKEL | 'Over buurten' - Samenhuizen ♡ Dag van de Buren

Isabelle
Geplaatst op  

04/05/2023

Iedereen heeft buren

Iedereen heeft buren, het zijn de mensen die dicht bij je wonen, meestal in het huis direct naast je. Soms heb je een goed contact met je buren, soms is dat minder. In sommige gevallen gaat het ook helemaal niet goed. Nochtans zijn buren belangrijk, net omwille van hun nabijheid en de kans op een warm contact. Iets waar dan weer alle mensen naar op zoek zijn.

Steeds meer mensen herkennen de voordelen van goed nabuurschap en organiseren zich om deze gemeenschapsnetwerken aan te sterken. Er huisvest dan ook een schat aan potentieel in je lokale gemeenschap. Maar hoe activeer je deze?

Onze buurten

Onze relatie met de buurt vandaag is ongetwijfeld anders dan vroeger. Het ‘sociale weefsel’ van onze samenleving is in de laatste decennia erg veranderd. We spreken wel eens van de teloorgang van de klassieke dorpsgemeenschap en het familiale netwerk. Deze veranderingen stemmen ons vaak pessimistisch. Het ‘vroeger was alles beter’ gedachtegoed is dan ook zeer verleidelijk. Maar verandering gelijkstellen aan teloorgang is al te simplistisch.

Liever dan de vele veranderingen die we in onze buurten waarnemen historisch te gaan verklaren, blikken wij even vooruit. Want voor die oude ‘weefsels’ kwamen nieuwe in de plaats – en ondanks dat ze minder zichtbaar zijn, tonen ze zich uiterst waardevol.

> Zo zijn onze buurten steeds diverser.


Mensen met compleet verschillende achtergronden, komen naast elkaar te wonen. De buurt vormt zo een lappendeken van uiteenlopende interesses, talenten én overtuigingen. Deze overvloed aan individuele netwerken verrijkt haar buurt.

> Onze buurten laten ook meer ruimte voor ‘eigenheid’.


De diversiteit van onze buurten laat meer ruimte voor de eigenheid van het individu. Ook vinden we online steeds meer aansluiting met anderen die onze interesses en overtuigingen delen. Zo zijn we allemaal steeds meer verbonden met een steeds toenemend aantal communities die onze eigen interesses weerspiegelen.

De buurt zelf is dus, in geen geval, minder waard. Enkel moeten we ons hoeden voor de uitdagingen van vereenzaming en disconnectie. Het potentieel mag dan immens zijn, dat betekent niet dat de waarde van de buurt zomaar toegankelijk is. Laat staan voor alle leden in dezelfde mate.

Samenhuizen vzw
Samenhuizen vzw

Interaction by design

In onze samenleving leeft dan ook een tendens om meer met elkaar te delen en meer connectie met elkaar op te zoeken. Dit heeft geleid tot een groeiend aantal deelinitiatieven en gemeenschapsnetwerken, waar mensen samenwerken om middelen te delen en gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Of het nu gaat om het delen van auto's, gereedschap, voedsel of kennis, deze initiatieven dragen bij aan een meer verbonden en duurzame samenleving. Door meer te delen en samen te werken kunnen we niet alleen bijdragen aan een betere wereld, maar ook nieuwe vormen van gemeenschap en betekenisvolle relaties creëren. Zo kiezen ook steeds meer mensen kiezen ervoor om te gaan samenhuizen.

‘Gemeenschappelijk wonen’ of ‘samenhuizen is een woonvorm waarbij mensen, die niet perse familie van elkaar zijn, er bewust voor kiezen om bij elkaar te gaan wonen. Dat kan verschillende vormen aannemen maar is gebaseerd op participatie’.

In woongemeenschappen (huisdelen, co-wonen, cohousing, zorgwonen,…) zijn buren net iets meer dan gewoon maar buren. Door de manier waarop ze samenleven, kennen ze elkaar beter, ze ontmoeten elkaar regelmatig, kunnen op elkaar rekenen voor een alledaagse hulp, delen materiaal en ruimte, doen dingen samen …

Dikwijls wordt er niet meer bij stil gestaan, maar wonen in een dergelijke warme omgeving waar veel kan en weinig moet is een luxe. Je buren zijn er, als een stil aanwezig netwerk dat je kan activeren (feestje bouwen) of gewoon laten bestaan (samen in de tuin werken, koffie drinken in de
commonhouse). De kans op verbinding is er.

Ook is ‘delen’ een belangrijk onderdeel van gemeenschappelijk wonen. Het gedeeld gebruik van spullen, ruimtes en infrastructuur en de samenaankoop ervan bieden veel kansen. Welke dingen we delen wordt goed afgesproken in de groep, dit verschilt per project.

Het gaat erom de relatie tussen de collectieve en private ruimtes zodanig vorm te geven, dat het collectieve leven wordt gestimuleerd en het private leven beschermd. We creëren ruimte voor de gemeenschap terwijl we waken over onze eigenheid.

Maar verbinding faciliteren hoeft niet ingewikkeld te zijn. Ook vanuit je bestaande woonst en buurt zijn er veel kansen tot ‘interactie’ en ‘delen’ met anderen. Opstapjes zijn bijvoorbeeld:

> Buurtbankjes


In Nederland promoot organisatie ‘De Buurt’ al meerdere jaren haar project ‘Buurtbankjes’. Het idee erachter is overal toepasbaar. Plaats een bankje op de stoep voor je deur en stimuleer de spontane interactie met je buren.

> Samentuinen


In een samentuin komen mensen samen om elkaar ecologisch te tuinieren en elkaar te ontmoeten. Samentuinen is een project van Velt, opgestart in 2006, dat ondertussen al meer dan 40 samentuinen telt. Onder hun project ‘Eetbare buurten’ initiëren zij naast ‘Samentuinen’ ook ‘Buurtboomgaarden’ en ‘Samenkeukens.’

> Retrofit cohousing & tuindelen

Een goed nabuurschap (en meer) behoeft niet altijd een juridische structuur. Er zijn voorbeelden van buurten, waar een aantal bewoners creatieve afspraken maken. Ze halen de afrasteringen rond de tuinen neer, delen het gecreeerde binnengebied, beheren samen speeltuigen en sportmateriaal, kopen samen tuingerief aan …

Samenhuizen vzw
Samenhuizen vzw

Zoveel gelegenheid om elkaar te leren kennen en ondersteunen. Met dit vertoog hopen wij (Samenhuizen vzw) en de 35+ woongemeenschappen die deelnemen aan ‘Samenhuizen ♡ Dag van de Buren’ jullie warm te maken voor een goed gesprek. We sluiten in deze editie van onze opendeurdag aan op de ‘Europese Dag van de Buren’ en vieren zo de gemeenschap in onze omgeving.

We ontmoeten je graag op 26, 27 & 28 mei in de woongemeenschap in jouw buurt of van jouw interesse. Ontdek de deelnemende woongemeenschappen op samenhuizen.be/samenhuizendag.

Download ons programma voor onderweg

Ga jij dit weekend op roadtrip langs verschillende woongemeenschappen?
Download én print dan zeker dit handige programma voor onderweg.

Samenhuizen vzw