Nieuws

Betere slaagkansen met sociale architectuur

roland
Geplaatst op  

02/05/2024

Een geslaagde woongemeenschap begint met een goed sociaal fundament. Johan de Kleuver is sociaal- en klinisch psycholoog en initiatiefnemer van een middelgrote woongemeenschap in Haarlem. Gedurende de 35 jaar van het succesvolle bestaan van deze groep ontving hij zo’n 100 initiatiefgroepen. Hij schreef een boek over hoe de ‘sociale architectuur’ van een groep de basis voor succes is.

Sociaal fundament noodzakelijk


Bij het opzetten van woongemeenschappen is de sociale architectuur onmisbaar. Die betreft zaken als een gezamenlijk groepsprofiel, visie en doelen, leiderschap en besluitvorming. Zijn die niet goed geregeld dan is de kans op succes klein. Dat schrijft Johan de Kleuver in zijn recent verschenen boek ‘Sociale Architectuur’ over het sociale bouwproces van woongemeenschappen. De Kleuver is een van de grondleggers van een in 1989 in Haarlem gerealiseerde en nog steeds succesvolle woongemeenschap.

Omdat de belangstelling voor gemeenschappelijk wonen nog toeneemt, besloot De Kleuver zijn praktijkervaringen, inzichten en ideeën op papier te zetten: ‘Ik wilde handvaten bieden aan iedereen die droomt van of werkt aan het verwezenlijken van een woongemeenschap. Dat is een sociaal proces waarbij je veel moet investeren in het samenwerken en weerstanden moet overwinnen in de buitenwereld. Je hebt er een sterk team met voldoende bezielde geesten en een overeenkomst in grondtoon voor nodig. Uit literatuuronderzoek blijkt dat maar liefst 90% van alle initiatieven vastloopt. Ik hoop dat mijn praktijkervaring en inzichten ertoe bijdragen dat de kans op succes toeneemt.’

Ook voor bestaande woongemeenschappen


Overigens kunnen de inzichten en praktische tools ook van belang zijn voor reeds bestaande woongemeenschappen. Praktische zaken die in zijn boek worden belicht zijn:

- het formuleren van de visie, doelen en een gezamenlijk gedragen groepsprofiel
- het werven en selecteren van de leden van een woongemeenschap;
- de organisatie van leiderschap en besluitvorming;
- het bepalen van de gewenste woonomgeving;
- het bepalen van de wezenskenmerken en grootte van een groep;
- het maken van afspraken over de intensiteit van groepsactiviteiten.

Als hulpmiddel hiervoor geeft hij 14 dimensies waarmee het gewenste profiel door een startgroep geconcretiseerd kan worden. De praktijk leert dat het niet (tijdig) maken van keuzes een geduchte risicofactor vormt voor het opzetten van een woongemeenschap.

Andere drempels zijn een mogelijk moeizame samenwerking met het lokaal bestuur en problemen bij de financiering. Alleen met een sterk startteam dat zicht heeft op alles wat van fundamenteel belang is, maak je volgens De Kleuver een kans om drempels en weerstanden te overwinnen en je droom waar te maken.

Sociale Architectuur, Het sociale bouwproces van woongemeenschappen – Johan de Kleuver
Ebooek, ISBN : 9789464816563 à € 9,95 hier te koop.
Paperback, ISBN: 9789464816556 à € 19,90 hier te koop.