Blogs

BLOG | Ontdek de Samenhuizenreis '24, 'Ecoravie'

Isabelle
Geplaatst op  

22/02/2024

Onze laatste bestemming 'Ecoravie'


Van 8 tot 12 mei 2024 reist Samenhuizen vzw naar woongemeenschappen in Frankrijk.
We bezoeken 8 projecten op 5 dagen tijd. We kiezen daarbij voor een combinatie van kennis, beleving, inspiratie én comfort.

Ontdek ons programma hier. In deze blog maak je kennis met de laatste bestemming van onze reis, Ecoravie in Dieulefit.

Info

Aantal units: 19
Start: bewoond sinds 2017
Rechtsvorm: sociale huur + coöperatie

GeschiedenisEcoravie is een ecologisch en intergenerationeel participatief woonproject in het centrum van Dieulefit (Drôme) in 3 performante gebouwen (bioklimatologisch, positieve-energieconstructie, geen andere verwarming dan zonne-energie, gezonde en lokale materialen, droge toiletten, waterbesparend beheer, enz.)

Doorlooptijd:
  • 2007, Eerste informele bijeenkomsten
  • 2009, Oprichting van de Ecoravie vereniging om de middelen bijeen te brengen die nodig zijn om de eco-omgeving te creëren
  • 2011, Oprichting van de SCI (Société Civile Immobilière) om tijdens een openbare verkoop de grond te kopen die zal worden gebruikt om de weg aan te leggen die het land zal ontsluiten
  • 2013, Aankoop van het land
  • 2015, Bouwvergunning verkregen
  • 2016, Omvorming van SCI naar SAS-coöperatie naar aansluiting van de waarden van het project
  • 2017, Eerste gebouw betrokken, 10 jaar na de opstart
  • 2019, verhuizen naar 2e gebouw
  • 2021, verhuizen naar 3e gebouw

Samenstelling bewonersgroep


Het project biedt onderdak aan 45 mensen in 19 woningen.

Extra aspecten


Ecoravie gaat verder dan de gebruikelijke ambities van bewonerscoöperaties en maakt deel uit van een project van algemeen belang. Het doel is om een 'gemeenschappelijk goed' te creëren; om een huis te creëren dat alleen van zichzelf is, zodat bewoners er uiteindelijk in kunnen trekken zonder een eerste financiële bijdrage te leveren.
 
Geen eigenaren meer, maar huurders die mondig zijn omdat ze hun woonruimte zelf beheren en die zeer lage lasten betalen dankzij de energie-efficiëntie van de woningen. Bewoners nemen beslissingen omdat ze op de plek wonen, niet omdat ze er eigenaar van zijn. Het gebruiksrecht vervangt het eigendomsrecht. Als ze vertrekken, hebben de voormalige bewoners geen macht meer omdat ze geen bewoners meer zijn, zelfs als ze hun aandelen achterlaten.

Vanuit juridisch oogpunt is Ecoravie in zijn statuten niet alleen democratisch (elke aandeelhouder heeft 1 stem ongeacht zijn financiële bijdrage), maar ook heel specifiek in die zin dat het een vennootschap zonder winstoogmerk is: 100% van de winst gaat naar de onbeschikbare reserves (er wordt geen dividend uitgekeerd). De aandelen van de leden worden niet vergoed of geherwaardeerd in de loop van de tijd: elke inwoner gaat
weg met niet meer dan de financiële bijdragen die hij of zij heeft gestort, en zonder meerwaarde. De voorzitter, die door het lot wordt gekozen en regelmatig wordt herkozen, heeft een representatieve rol en vervult zijn taken gratis.

Financieel gezien moet het bedrijf al het geld terugbetalen dat nodig was voor de bouw, inclusief de bewoners. Deze terugbetaling gebeurt op lange termijn, zodat het bedrijf na een bepaald aantal jaren geen geld meer verschuldigd is aan een private partij.
Image: Samenhuizenreis '24
Samenhuizenreis '24
Ontdek de reis.
Image: Reizen met Samenhuizen
Reizen met Samenhuizen
Ontdek onze vorige bestemmingen