Blogs

BOOKREVIEW  | Together: Ruimte voor collectief wonen' van Darinka Czischke, Marije Peute en Sara Brysch

Isabelle
Geplaatst op  

01/02/2024

Luc Lampaert, medewerker alternatieve woonvormen bij Kenniscentrum WWZ las het boek 'Together: Ruimte voor collectief wonen' van Darinka Czischke, Marije Peute en Sara Brysch en schreef hierover een recensie:

"Het boek past in de reeks Project Together!, een onderzoeksproject van de TU Delft in samenwerking met de gemeenten Delft en Den Haag, de provincie Zuid-Holland, het architectenbureau Inbo, Platform 31 en het Nederlands ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) gestart in 2021. Bedoeling is om via dit boek kennis en inspiratie met een breder publiek te delen.

"Het boek leest zeer vlot en bevat een goede afwisseling tussen vaststellingen en voorbeelden, zowel op projectniveau als op beleidsniveau. Dat maakt het opmerkelijk rijk en zeer bevattelijk."


Het boek leest zeer vlot en bevat een goede afwisseling tussen vaststellingen en voorbeelden, zowel op projectniveau als op beleidsniveau. Dat maakt het opmerkelijk rijk en zeer bevattelijk.
Collectief wonen is op zich niets nieuws en de uitgangspunten behoren tot het gemeengoed, ware het niet dat hier experten aan het woord zijn. Aan de hand van heldere teksten en bijhorende illustraties is het aangenaam om te lezen. De voorbeelden zijn voldoende concreet en meteen krijg je inzicht in de diversiteit die er bestaat in het thema van collectief wonen. Er is niet één formule, er is niet één uitgangspunt. Dat lees je vooral in de voorbeelden, waarin de nuances verhelderend toegelicht worden, vaak met extra duiding over de context waarin zulke projecten gerealiseerd werden.

Gezien de omvang van het boek, zijn de voorbeelden beperkt. Het is een selectie die vermoedelijk
druk besproken werd bij de opmaak van het boek, maar geen van de voorbeelden mist relevantie.
Wellicht is het nooit het opzet geweest om volledig en allesomvattend te zijn. Dat kan trouwens niet, want er gebeurt zoveel wereldwijd, dat dit bijna een onbegonnen taak is.

Hoewel het uitgangspunt van de studie Nederland was, wordt er voldoende verwezen naar de
context en situatie in andere landen. Die belangrijke nuance maakt dat het boek verhelderend leest, want het toont perfect aan waarom die context zo belangrijk is. En context is nooit statisch. De auteurs stimuleren de lezer om zich de materie eigen te maken en toepassing in eigen regio te projecteren. Dit laatste lees je niet letterlijk in het boek, maar tussen de regels is dit één van de
boodschappen die ik wist te ontwaren. Wel zien ze oplossingen voor duurzaam, betaalbaar en
inclusief wonen via collectief wonen. Bovendien lees je over de individuele en maatschappelijke voordelen van collectief wonen. Die zijn ondertussen goed gekend en alsnog slagen ze erin een aantal extra’s naar voren te schuiven.

Hun conclusie is glashelder: collectief wonen biedt heel veel meerwaarde, maar dit kan niet zonder een ondersteunend beleid. En daarmee is alles gezegd. Zodra het over betaalbaarheid gaat, kan dit niet zonder een daadkrachtig beleid. Datzelfde geldt voor inclusie en in mindere mate voor duurzaamheid (voor zover we die term gebruiken in relatie tot de planeet). Alle vormen en modellen passeerden de revue en elk van hen heeft een bestaansreden. Liefst met beleidsondersteuning, zoals enkele voorbeelden sprekend illustreren.

Tenslotte wil ik opmerken dat dit boek geschreven is met veel aandacht voor nuance en het
waardevol perspectief van de vrouw in het thema wonen aanreikt. Een aanrader!Luc Lampaert


Samenhuizen vzw
Samenhuizen vzw

Project Together! The future of living | Teaser

Project Together! is all about collective living. What opportunities does it offer? How can we design, finance and build for collectivity? And what actions are needed to stimulate this way of living?


Heb jij interesse in het boek? Het boek is verkrijgbaar bij uitgeverij Nai 010, via deze link.
Eveneens beschikbaar in het Engels.

Deze bookreview ontstond spontaan. Wil jij in de toekomst graag meer van dit soort reviews? Geef ons een seintje, via info@samenhuizen.be. Samenhuizen vzw beschikt over een bibliotheek rijk aan titels m.b.t. 'gemeenschappelijk wonen' - bij interesse zetten we deze graag in de kijker. Tip! Enkele titels bieden wij ook aan in onze webshop.