Verhalen

SAMENHUIZER VAN DE MAAND | Annick Annaert

Isabelle
Geplaatst op  

30/11/2023

Elke maand benoemt Samenhuizen vzw één samenhuizer tot 'Samenhuizer van de maand'. Via 10 korte vragen schetsen we een portret van deze persoon én achterhalen we wat deze persoon nu net zó bijzonder maakt. ✨

Deze maand ontmoetten we Annick Annaert.

Ken jij ook iemand die het verdient om eens in de kijker te worden geplaatst? 
Laat het ons weten! Klik hier.

10 vragen aan dé Samenhuizer van de maand

Ik woon in ...
Withoef aan de Heide, een woningdeelproject ten noorden van Antwerpen aan de Kalmthoutse Heide.

Ik woon er als / met ...
alleenstaande

1. Wat maakt je 'oh zó gelukkig'? 

Ik ben alleenstaande, mijn dochters zijn al een aantal jaren uitgezworven. Toch kom ik nooit thuis in een leeg huis. Ik heb altijd een klankbord en kan vreugde en verdriet delen met mijn mede-bewoners. We verdelen de taken in en rond het huis én blijven groeien in onze persoonlijke ontwikkeling. Zonder dat we er iets voor hoeven te doen, breidt ons netwerk uit door de familie en vrienden van onze huisgenoten. …

Heb ik jou overtuigd dat woningdelen mij heel gelukkig maakt?

2. Waarom heb je er voor gekozen om te gaan samenhuizen?

Kort na mijn echtscheiding kwam ik al snel tot de ontdekking dat alleen wonen niet aan mij besteed was. Vooral tijdens de weekends en vakanties dat mijn dochters bij hun papa verbleven, was dat erg opvallend. Zelfzorg kwam er niet bij kijken. “Mama, eet jij wel als wij er niet zijn?” vroegen mijn dochters als ze onverwachts langs kwamen en de ijskast openden.

Al heel snel stond mijn besluit vast: zodra de kinderen niet meer thuis wonen zoek ik mij een plek waar ik kan samenhuizen. En dat gebeurde van dag op dag. Op 14 augustus 2016 ging mijn jongste dochter samenwonen. Eén dag later verhuisde ik van Antwerpen naar Limburg waar ik een jaar heb samengewoond met 15 mensen in een voormalig klooster. Na enkele tussenstops heb ik in mei 2020 mijn definitieve plek gevonden in Kalmthout.

3. Hoe ga je om met meningsverschillen binnen de groep? 🗯️

Het is heel belangrijk om respectvol om te gaan met de levensvisie, ideeën en meningen van je huisgenoten. Je kan én mag daarin verschillen. Wat niet oké is, is het proberen de ander daarin te veranderen.

In een woningdeelproject leef je heel dicht op elkaar en zal er automatisch sneller gecommuniceerd worden. Om de twee weken hebben we een bewonerscirkel, waar we naast praktische zaken ook een rondje doen ‘hoe gaat het met iedereen?’. We starten daar trouwens altijd mee. Het is belangrijk om uit te spreken waar je je goed bij voelde de afgelopen 2 weken. En nog belangrijker is het om aan te geven wat je gestoord heeft. Bij meningsverschillen zoeken we naar een tussenoplossing waar iedereen zich goed bij voelt.

4. Wat beschouw je als je grootste prestatie? 💪

Het delen van mijn ervaringen. Sinds mijn echtscheiding ben ik heel actief zoekende geweest op de markt van gemeenschapshuizen en co-housings. Ik denk dat ik zo goed als alle projecten ken in Vlaanderen. Ik heb ook altijd actief deelgenomen aan de initiatieven van Samenhuizen vzw.

Beroepsmatig heb ik in 2022 voor Abbeyfield Vlaanderen gewerkt die co-housings realiseren op maat van 55-plussers. Momenteel werk ik nog gedeeltelijk op freelance basis voor hen. Ook daar was en is het fijn om mijn kennis en ervaringen te delen.

5. Wanneer is jouw woongemeenschap op zijn mooist? 🌞

De avondmaaltijd is altijd gezellig. Tijdens de weekdagen schuiven de meesten wel aan. Samen eten is ook heel verbindend. Iedereen vertelt over zijn of haar dag, welke plannen er zijn voor het komende weekend en soms zijn er ook nieuwtjes te vertellen.

6. Als je één ding kon veranderen aan je woongemeenschap, wat is dat dan? 

Graag zou ik meer gemeenschappelijke momenten inbouwen. Ik denk dan aan samen wandelen in de Heide, gezelschapsspelen doen, deelnemen aan culturele activiteiten enz. Het is natuurlijk niet evident om momenten te vinden dat we dit met z’n zessen kunnen doen. Ieder van ons leidt ook diens eigen leven. We zijn met vier nog werkzaam, twee van ons hebben een latrelatie en we hebben elk onze familie en vriendenkring. Wél nemen we af en toe initiatieven daartoe. Zo is het ons dit najaar gelukt op met z’n allen naar het theater te gaan, ter gelegenheid van mijn verjaardag. Dat hadden ze met z’n vijven georganiseerd en het was een super avond!

7. Hebben jullie specifiek gekozen voor een bepaalde leeftijdscategorie van bewoners? Of groeide dat organisch? 🙌

We laten het organisch groeien. Leeftijd speelt voor ons minder een rol, het gaat vooral over de persoon. Momenteel liggen de leeftijden van de bewoners tussen de 41 en de 72 jaar. Ons project leent zich enkel voor alleenstaanden en mensen met een latrelatie. Aangezien we enkel een slaapkamer privé hebben lukt het bij ons niet voor éénoudergezinnen. Alhoewel we ook al een bewoonster hebben gehad met een kindje van toen 2 jaar. Zij sliep dan bij haar mama op de kamer.

8. Wat bewonder je het meest aan een andere woongemeenschap? Wil je delen over welke gemeenschap het gaat?

Toen ik begin 2022 begon te werken voor Abbeyfield Vlaanderen ontdekte ik iets heel uniek. Namelijk de verschillende fases die doorlopen worden. Van geïnteresseerden die een infosessie volgen, naar kandidaat-bewoners. Een aantal van hen groeien door naar toekomstig bewoner om uiteindelijk effectief te gaan inwonen in het Abbeyfieldhuis.

Gedurende dit traject worden enerzijds ateliers/workshops rond interessante thema’s aangeboden zoals bijvoorbeeld 'verbindende communicatie'. Anderzijds vinden er ontspannende activiteiten plaats met de groep kandidaat-bewoners. Laat dat nu net één van mijn passies zijn: mensen met elkaar in verbinding brengen. Ik herken een professionele match dus met de woonprojecten van Abbeyfield.

9. Wat is, volgens jou, een belangrijke eigenschap om in een woongemeenschap te leven? 🧘

Streef niet naar ‘ideale’ huisgenoten. Dat mag je nooit verwachten, in geen enkele relatie. Durf uit te spreken waar je het moeilijk mee hebt, altijd vanuit de ‘ik-boodschap’. Als je die zaken voor ogen houdt dan lukt het beslist wel om met anderen samen te leven.

10. Waar zie je je woongemeenschap binnen vijf jaar? 🤞

Ik hoop van harte nog steeds op dezelfde plek. We hebben een grote tuin en we hebben de luxe om vanuit onze tuin recht de heide op te wandelen. Dat is een ongelooflijke troef.

Misschien zullen er enkele andere bewoners zijn, misschien ook niet. We zullen tegen dan alleszins nog meer ervaring hebben, dus kan het eigenlijk alleen nog beter worden.

BONUS - Shout out to ...   📢

Er leven héél wat interessante personen en projecten in jouw netwerk. Ken jij iets of iemand die zéker een mention verdient? Zo iets/iemand die we eigenlijk allemaal zouden moeten kennen ... Shoot! 

Onlangs kreeg ik van een vriendin de tip van een app om te mediteren. En het is er eentje die werkt bij mij. Ik deel hem graag met jullie ‘Meditation Moments’.

Heb jij een vraag voor onze 'Samenhuizer van de maand'?

Nominatie - Samenhuizer van de maand

De 'Samenhuizer van de maand' wordt maandelijks gekozen door anonieme nominatie van onze lezers.

Wil jij ook graag iemand nomineren voor 'Samenhuizer van de maand'? 
Vertel ons wie het is en waarom deze persoon zéker in aanmerking moet komen!