INFOSESSIE- COÖPERATIEF WONEN IN WOONCOOP - Antwerpen

donderdag, 13 december, 2018 - 19:30

Wooncoop is de eerste Vlaamse wooncoöperatie. Zij biedt een oplossing voor duurzaam, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. De klassieke woningmarkt eist hoe langer hoe meer zijn tol: enerzijds onbetaalbare huurprijzen, anderzijds wordt de doelgroep die een onroerend goed kan aankopen heel schaars. Via wooncoop huur je en ben je tegelijk mede-eigenaar doordat je aandeelhouder bent van de coöperatie. Je deelt als bewoner een aantal ruimtes met de andere wooncoopers. Dit nieuw woonconcept komt na Gent en Brugge nu ook naar Antwerpen. De infosessie wordt gebracht door Annick Annaert (initiatiefneemster om wooncoop op te starten in de provincie Antwerpen). Je bent welkom vanaf 19u30. De sessie start stipt om 20u. Graag hier inschrijven.

Mailadres: 
info@wooncoop.be