kamer komt vrij/room available

Naam van de woongemeenschap: 
Walstraat Community
huur of koop: 
Huur
bedrag: 
440
Beschrijving van de prijs: 
All-in: huur, internet, verwarming, water, gezamenlijke producten, ...
Vrij vanaf: 
donderdag, 1 juli, 2021
beschrijving: 
English below // In de Walstraat Community komt er een kamer vrij! We zijn een groep van 5 + 1/2 co-housers, van 22 tot 36 jaar. We vormen een goede balans tussen werkende en studerende bewoners. We zijn: (1) een studente orthopedagogie, (2) een werknemer van een GPS-bedrijf (3) een werknemer van een distributiecentrum, (4) een studente criminologie en (5) dat kun jij worden - als je durft. Daarnaast is er een doctoraalstudent, die een halve week in Parijs en een halve week in Gent verblijft. We zijn een internationale groep: Griekenland/Polen, Zwitserland, Frankrijk en België zijn vertegenwoordigd. We zijn een hechte groep, waarin we elkaar ondersteunen. Daarnaast hebben we ook ons eigen ritme en onze eigen activiteiten. Als je geluk hebt, kun je een vers gekookte maaltijd aantreffen op tafel. Of een heerlijk gerecht vinden in de koelkast. We doen ons best om ecologisch te leven. Wassen we met Ecover of met wasnoten? Hoe sorteer je de plastic juist – of beter: hoe vermijd je plastic verpakkingen? Zulke vragen stellen wij ons af en toe. // We hebben een mini kamertje op zolder ingericht als een gezamenlijke gastenkamer. Zo kun je (na onderling overleg) vrienden bij je thuis uitnodigen! In het bedrag (€440) is, zo niet alles, dan toch heel veel inbegrepen: huur, internet, verwarming, water, poetsproducten, gezamenlijke voeding (kruiden, olie, aardappelen, ajuinen, … ), vuilniszakken en nog meer. De kamer is bemeubeld: kleerkast, bureau, zetelbed. De garage heeft veel handige gereedschappen en machines voor herstellingen. En er is een printer. Je kunt je eigen groenten kweken in verhoogde bedden in onze charmante stadstuin. En niet te vergeten: we hebben een sauna in de tuin :-) // Wie zoeken we? Iemand die graag af en toe iets onderneemt, een film met ons kijkt, samen een wandeling maken, een praatje in de keuken… Kortom: we zoeken iemand die bewust kiest voor samenhuizen! // Vanaf wanneer? De kamer is beschikbaar vanaf 1 juli. Als het voor jou beter uitkomt om al eerder in te trekken, dan is dat bespreekbaar. // ------------------------------------------------------------------------ // A room is opening up in the Walstraat Community! We are a group of 5 + 1/2 co-housers, ranging in age from 22 to 36. We are a good balance of working and studying residents. We are: (1) a student of orthopedagogy, (2) an employee of a GPS company (3) an employee of a distribution center, (4) a student of criminology and (5) that could be you - if you dare. In addition, there is a PhD student, who spends half a week in Paris and half a week in Ghent. We are an international group: Greece/Poland, Switzerland, France and Belgium are represented. We are a close-knit group, in which we support each other. We also have our own rhythm and activities. If you are lucky, you may find a freshly cooked meal on the table. Or find a delicious dish in the fridge. We do our best to live ecologically. Do we wash with Ecover or with washing nuts? How do you sort the plastic right - or better: how do you avoid plastic packaging? Such questions we ask ourselves from time to time. // We have set up a mini room in the attic as a shared guest room. This way you can (after mutual agreement) invite friends to your home! The amount (€440) includes, if not everything, at least a lot: rent, internet, heating, water, cleaning products, common food (herbs, oil, potatoes, onions, ... ), garbage bags and more. The room is furnished: closet, desk, sofa bed. The garage has many useful tools and machines for repairs. And there is a printer. You can grow your own vegetables in raised beds in our charming urban garden. And not to forget: we have a sauna in the garden :-) // Who are we looking for? Someone who likes to do something now and then, watch a movie with us, take a walk together, have a chat in the kitchen... In short: we are looking for someone who consciously chooses for co-housing! // From when? The room is available from 1 July. If it is better for you to move in earlier, then that is negotiable.
Regio: 
Oost Vlaanderen
Straat en nummer: 
Walstraat
Postcode: 
9000
Stad: 
Ledeberg/Gentbrugge
contact: 
walstraat.community@protonmail.com