Knelpunten en aanbevelingen

In 2006 begon Samenhuizen actief met het inventariseren van knelpunten en problemen ivm gemeenschappelijk wonen in Vlaanderen, verspreidden we onze eerste 'knelpuntennota' en gingen we via allerhande fora actief in discussie met beleidsmakers.

Deze inspanningen werden in 2009 politiek beloond met een breed gedragen resolutie ivm cohousing, opgesteld door het Vlaams Parlement.

In 2010 konden we dankzij de steun van het Luchtkasteelfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting een uitgebreid onderzoek publiceren: Samenhuizen in België: waar staan we, waar gaan we? Gemeenschappelijk wonen: knelpunten & sporen naar oplossingen, stand van zaken en behoeften.

In 2013 verspreidden we een geactualiseerde en bijgewerkte versie van onze knelpuntennota.

Tussen oktober 2013 en maart 2014 organiseerde Samenhuizen vzw diverse rondetafelgesprekken met experten met diverse gerelateerde expertises om zo breed gedragen aanbevelingen uit te werken voor gemeenschappelijk wonen. De aanbevelingen die hieruit voortvloeiden vind je in de synthesenota van de rondetafels. Die synthesenota vormde de basis voor het eigen memorandum van Samenhuizen vzw n.a.v. de verkiezingen in mei 2014.
Al deze inspanningen en zeker ook de 'tijdsgeest' zorgden in juli 2014 voor een primeur: cohousing en groepswonen worden expliciet vermeld in het nieuwe Vlaams regeerakkoord.

Eind 2018 organiseerden we opnieuw rondetafels. Ditmaal met focus op het sociaal statuut van de alleenstaande woningdeler (zie nota) en over het juridische kader van cohousing. Daarna trokken we terug alle registers open en formuleerden we onze aanbevelingen voor de hogere overheden (zie hieronder).

 

Tags: