cohousing-vb

Côté Kanal

cote kanal

Type: centraal wonen

Aantal : 17 woningen
Juridisch : mede-eigendom
Groep : gemengd
 
Het projekt côtéKaNaL betreft het aankopen van een, aan zijn oorspronkelijke bestemming onaangepast, industrieel pand en het verbouwen ervan tot 17 woningen en werkruimten (dokterskabinet, kunstenaarsateliers, architektenbureau...). Het projekt wenst duidelijk te participeren aan de sociale ontwikkeling van de buurt en de omliggende wijken. Het wordt gedragen door een groep initiatiefnemers (privé personen) die deze vorm van stedelijk wonen willen promoten.
Het project is een resultaat van de Beurs voor Collectieve aankoop die door de Stad Brussel - Afvaardiging voor de ontwikkeling van de Vijfhoek in juni 1998 georganiseerd werd.

La Ferme de Vévy Wéron

Vévy Wérontype: centraal wonen
aantal : 30 bewoners
juridisch : huren
groep : gemengd
opmerking : activiteiten zoals boekenwinket & theesalon, seminarieruimte & logies, natuurwinkeltje

Net voorbij Namen nemen we een steile straat die ons tot op het hoogplateau zal brengen. We zijn op weg naar de ‘Ferme de Vévy Wéron’ in Wépion. Dit is in het naburige Wallonie één van de reeds langer bestaande woongemeenschappen.
We rijden langs serres en tuinbouw om de wagen achter te laten naast de oprit naar de grote toegangspoort. Het eerste dat we zien is houten kunstwerk aan de gevel en daaronder een zwart bord waarop met krijt enkele hoeveprocucten worden aangeprezen.

De Molen van Rotselaar

De Molen van Rotselaar
type: centraal wonen
aantal : 12 woonsten
juridisch : mede-eigendom
groep : gemengde leeftijden
opmerking : thuisbasis van 'ecopower', alternatieve energiewinning

 

In de twaalfde eeuw werd in Rotselaar een molen gebouwd. Zonder boormachines, hijskranen en hypermoderne funderingen. Maar de vindingrijkheid was in die tijd erg groot en de molen functioneerde tot in 1968 en staat er vandaag nog. Het is nu een beschermd monument, gerestaureerd met subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en onder de auspiciën van TSAP vzw ('T Anders Samen Proberen), die het complex aankocht midden jaren ‘80.
De turbine van de molen werkt op volle toeren en levert nu door de kracht van het Dijle-water energie op voor 120 tot 150 gezinnen. De vzw organiseert geleide bezoeken voor wie in molens is geïnteresseerd. Er is ook sprake van er opnieuw graan te malen, en een ontvangstruimte te creëren om groepen te ontvangen.
 
De molen werd dus opgeknapt en op het woonerf met ongeveer 2 hectare groen werd er een
woongemeenschap gevestigd. De molen zelf wordt niet bewoond. Maar in het molenaarshuis en in de verbouwde stallingen (samen)huist nu een bloeiende gemeenschap. Het begon met de droom van enkele mensen die in de jaren tachtig het plan opvatten om de ‘ruine’ die de molen toen was te redden en te gaan bewonen.

De Haringrokerij

aantal : 11 woonsten
juridisch : mede-eigendom
groep : gemengde leeftijden
opmerking : verouderende groep zoekt nieuwe locatie
Haringrokerij centraal wonen cohousing Antwerpen
Sinds 1983 zochten enkele gezinnen een pand om een woonprojekt te kunnen verwezenlijken. De Haringrokerij leek uitstekend geschikt om dit idee gestalte te geven. Door de bescherming als monument werd het - ook financieel - mogelijk ze te verbouwen tot een grote woongelegenheid, met respekt voor de monumentale elementen die haar kenmerken.
In het najaar van 1985 werd de groep definitief gevormd.

Meerhem

type: centraal wonen

aantal : 8 woonsten
juridisch : mede-eigendom
groep : gemengd
opmerking : verbouwde school

centraal wonen meerhem gent
Na een spannende aanloopfase met de nodige perikelen rond de bouwvergunning, en een vermoeiende verbouwfase, verhuisden in 2003 acht  gezinnen naar een volledig omgebouwde school in de volkswijk ‘Sluizeken’ in Gent.

Zij beschikken er over een comfortabele, goed afgescheiden privé woonst en daarnaast over een aantal gemeenschappelijke delen. Binnenkoer, parking en groenzone zijn gedeeld. Ook is er een gebouw dat enkele gemeenschappelijke functies herbergt (berging, wasruimte, …). De totale oppervlakte van de woongemeenschap bedraagt ongeveer 3.000m². Het gros van de verbouwingen werd door een aannemer uitgevoerd, maar de bewoners staken zelf ook de handen uit de mouwen en blijven erg actief en verantwoordelijk voor hun leefomgeving.

Van meet af aan werden er inspanningen gedaan om zich goed te integreren in de kleurige en multiculturele wijk. De grote sportzaal biedt nog tal van mogelijkheden in de toekomst, maar eerst en vooral genieten de bewoners van hun nieuwe thuis.

Subscribe to RSS - cohousing-vb