Londerzeel ondertekent Charter Samenhuizen

Samenhuizen vzw feliciteert de gemeente Londerzeel met deze engagementsverklaring. "Zij zijn daarmee het eerste lokaal bestuur in Vlaams-Brabant dat ons charter ondertekent" aldus Sofie Deberdt namens Samenhuizen vzw. In totaal ondertekenden al 28 Vlaamse steden en gemeenten, klik hier het voor overzicht van de gemeenten en de volledige chartertekst.

“Londerzeel wil de komende jaren extra aandacht schenken aan het lokale woonbeleid en inzetten op projecten rond gemeenschappelijk wonen. Een positief klimaat creëren rond goed nabuurschap, delen en lokale inspraak maakt daar deel van uit,” verduidelijkt schepen van Wonen, Jozef De Borger.

“We zullen ook het principe van samenhuizen bevorderen en promoten via onze dienst Stedenbouw,” stelt schepen Tom Troch bevoegd voor Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening “en een eventueel pilootproject in Londerzeel initiëren of ondersteunen.”

Categorie: