Nieuw memorandum rond sociaal statuut

Eind december publiceerde Steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting haar Memorandum voor de federale en regionale verkiezingen 2019. Samenhuizen grijpt graag het begin van dit nieuwe jaar aan om de verschillende overheden te herinneren aan hun goede voornemens inzake armoedebestrijding, huisdelen en het sociaal statuut. 

Samenhuizen vzw nam in april deel aan de studiedag in de senaat die aan de opstelling van het memorandum voorafging. Daarnaast organiseert Samenhuizen vzw op dit moment ronde tafelgesprekken voor beleidsmakers en professionals rond o.a. het thema sociaal statuut waar gezocht wordt naar concrete oplossingen. Deze ronde tafelgespreken zullen eveneens leiden tot een aantal beleidsaanbevelingen. 

De volledige tekst van het referendum vind je hier. Ook op de website van Steunpunt ter bestrijding van Armoede vind je meer terug rond het thema sociaal statuut. 

Zoek je meer info rond huisdelen en de invloed ervan op de verschillende sociale uitkeringen? In  deze blog vind je per uitkeringstype terug wat de invloed van huisdelen is. 

Categorie: