Samenhuizen Nieuws

Schauvliege lijkt in te zetten op gemeenschappelijk wonen

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege gaf de krant De Morgen eerder dan het parlement inzage in haar hervormingsplannen rond de Vlaamse ruimtelijke ordening en verzeilde daardoor in een storm van kritiek. Samenhuizen vzw kijkt verder en ziet vooral veel kansen in de plannen, mits er hervormingen in de wetgeving rond huisvesting en sociale zaken worden doorgevoerd.

Samenhuizen vzw en Bond Beter Leefmilieu vragen wettelijk kader voor cohousing

Steeds meer mensen willen gezamenlijk een woonproject oprichten. Dat loopt niet van een leien dakje, want vele gemeenschappelijke woonprojecten stoten op juridische problemen en administratieve onduidelijkheden. Samenhuizen en Bond Beter Leefmilieu vragen daarom aan de Vlaamse regering om een degelijk wettelijk kader uit te werken voor cohousing projecten. Het Vlaams parlement vraagt hetzelfde in een nieuwe resolutie, die wordt volgende week gestemd.

Pagina's

Subscribe to RSS - Samenhuizen Nieuws