Samenhuizen Nieuws

Samenhuizen vzw en Bond Beter Leefmilieu vragen wettelijk kader voor cohousing

Steeds meer mensen willen gezamenlijk een woonproject oprichten. Dat loopt niet van een leien dakje, want vele gemeenschappelijke woonprojecten stoten op juridische problemen en administratieve onduidelijkheden. Samenhuizen en Bond Beter Leefmilieu vragen daarom aan de Vlaamse regering om een degelijk wettelijk kader uit te werken voor cohousing projecten. Het Vlaams parlement vraagt hetzelfde in een nieuwe resolutie, die wordt volgende week gestemd.

CLT-wonen: nu al in Brussel, binnenkort in Vlaanderen?

Op de Mariemontkaai in Molenbeek zijn op vrijdag 18 september 2015 9 CLT-appartementen ingehuldigd. De eigenaars kopen enkel het appartement, maar niet de grond waarop deze appartementen staan, die blijft eigendom van de gemeenschap. Het pionierswerk van CLT Brussel zorgt voor de eerste toepassing op het Europese vasteland van dit vernieuwend woonconcept, dat is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het Vlaams CLT-platform hoopt dat Vlaanderen snel volgt.

Pagina's

Subscribe to RSS - Samenhuizen Nieuws