Samenhuizen Nieuws

Tijdelijke zorgwoning in je tuin wordt gemakkelijker

Het wordt gemakkelijker om in de toekomst tijdelijk een kleine zorgwoning in je tuin te plaatsen, bijvoorbeeld om een zorgbehoevende ouder thuis te kunnen helpen. Een eenvoudige melding aan de gemeente zal volstaan, en er is ook geen architect meer nodig. De huidige verplichting om een omgevingsvergunning aan te vragen valt eveneens weg.

Er zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Zo mag de zorgwoning niet in de voortuin geplaatst worden en gaat het om een oppervlakte van maximaal 50 m². De nieuwe regeling gaat nog voor volgende zomer in. 

Nota parkeren & samenhuizen

De meeste parkeernormen in Vlaanderen houden (nog) geen rekening met de veranderende samenleving, o.a. met het oog op een meer duurzame mobiliteit en de praktijk van het (auto)delen die aan populariteit wint. Ook projecten van gemeenschappelijk wonen worden geconfronteerd met ‘gewoontegetrouw’ te hoge parkeernormen, wat vaak indruist tegen de opzet van de projecten.

Bedankt!

Bedankt voor jullie hulp en het ondertekenen van onze petitie! We kregen goed nieuws: Samenhuizen behoudt ook de komende 5 jaar haar subsidie (als sociaal-culturele organisatie in het volwassenenwerk). We zijn enorm blij dat we onze toekomstplannen verder kunnen uitwerken. 

Pagina's

Subscribe to RSS - Samenhuizen Nieuws