Samenhuizen Nieuws

CLT-wonen: nu al in Brussel, binnenkort in Vlaanderen?

Op de Mariemontkaai in Molenbeek zijn op vrijdag 18 september 2015 9 CLT-appartementen ingehuldigd. De eigenaars kopen enkel het appartement, maar niet de grond waarop deze appartementen staan, die blijft eigendom van de gemeenschap. Het pionierswerk van CLT Brussel zorgt voor de eerste toepassing op het Europese vasteland van dit vernieuwend woonconcept, dat is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het Vlaams CLT-platform hoopt dat Vlaanderen snel volgt.

Samenhuizen in hoeves

"Minister Schauvliege wil leegstaande hoeves in het Pajottenland herbestemmen", dat horen we graag. Al jaren ziet Samenhuizen vzw de mogelijkheden van leegstaand landbouwpatrimonium i.f.v. het herwaarderen en doen heropleven van landelijke gemeenten, het hergebruik van de gebouwen op zich, de bestaande ruimte zo optimaal mogelijk in te zetten, de mensen terug in contact te brengen met de aarde die hen voedt,....

Pagina's

Subscribe to RSS - Samenhuizen Nieuws