Samenhuizen Nieuws

Nieuw Vlaams huurdecreet: wat verandert er voor de huisdelers?

Begin januari trad het nieuwe Vlaamse huurdecreet in voege, onder andere de huurwaarborg werd verhoogd van twee maanden huur naar drie maanden huur. Maar ook voor samenhuizers en meer precies huisdelers verandert er een aantal zaken, met name qua type huurcontract. Samenhuizen vzw nam het decreet onder de loep en maakte een analyse van twee opties: medehuur en onderhuur. Hier vind je de volledige analyse

Nieuw memorandum rond sociaal statuut

Eind december publiceerde Steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting haar Memorandum voor de federale en regionale verkiezingen 2019. Samenhuizen grijpt graag het begin van dit nieuwe jaar aan om de verschillende overheden te herinneren aan hun goede voornemens inzake armoedebestrijding, huisdelen en het sociaal statuut. 

Pagina's

Subscribe to RSS - Samenhuizen Nieuws