Samenhuizen Nieuws

Samenhuizen officieel erkend als woonvorm in Vlaanderen

Samenhuizen of gemeenschappelijk wonen: welke projecten vallen onder deze noemer? Dat is vanaf nu officieel omschreven in de Vlaamse Wooncode. Het gaat om diverse woonvormen die bestaan uit meerdere woongelegenheden, waarbij huishoudens vrijwillig minimaal één leefruimte delen. Daarnaast is er voor ieder minimaal één private leefruimte. De bewoners staan samen in voor het beheer. Het opnemen van de definitie in de regelgeving zorgt in eerste instantie voor duidelijkheid. Het betekent een houvast voor onder meer steden en gemeenten.

Nieuw Vlaams huurdecreet: wat verandert er voor de huisdelers?

Begin januari trad het nieuwe Vlaamse huurdecreet in voege, onder andere de huurwaarborg werd verhoogd van twee maanden huur naar drie maanden huur. Maar ook voor samenhuizers en meer precies huisdelers verandert er een aantal zaken, met name qua type huurcontract. Samenhuizen vzw nam het decreet onder de loep en maakte een analyse van twee opties: medehuur en onderhuur. Hier vind je de volledige analyse

Pagina's

Subscribe to RSS - Samenhuizen Nieuws