Dagopleiding (SBM) 'Alternatieve Woonvormen'

date
19 april 2024
Tijd
9:00
Gemeente of Stad
GENT
Website
Meer info
e-mail
Kevin@sbm.be

Als er over wonen gesproken wordt, denkt men als vanzelfsprekend aan appartementen, villa's, rijwoningen, ... de klassieke een- of meergezinswoning bouwen, kopen of huren. Nochtans ... Wat vroeger als normaal werd beschouwd is na de oorlog in onmin geraakt.

De samenleving verandert, de klimaatuitdaging dwingt ons om anders met de ruimte om te gaan, de prijzen zwieren de pan uit en nu krijgen we nog de energiecrisis er bovenop ... We kunnen anders gaan wonen, bouwgrond sparen en beter met de woonvoorraad omgaan! Laat ons het woonsysteem herdenken en zien welke alternatieven zich in snel tempo aandienen.

Trui Maes zal je een dag onderdompelen in het 'gemeenschappelijk wonen'