Ecodorp cursus Nederland

date
26 juni 2024
Tijd
9:00
Gemeente of Stad
Bergen, NH
e-mail
mara.andriessen@gen-nl.nl

Beste ecodorp en/of eco-community,

Dit jaar organiseren we voor de tweede keer een ecodorpen introductiecursus, voor mensen die geïnteresseerd zijn om in een ecodorp te gaan wonen.

Vaak krijg je als ecodorp veel aanmeldingen en geïnteresseerden, en tegelijkertijd ontbreekt deze mensen meestal de kennis en inzichten over wat het inhoud om in een community te gaan leven en deelnemen.

Daarom organiseert GEN-NL een vijfdaagse ecodorp introductiecursus. Deze is gebaseerd op de Ecovillage Design Education van Gaia-international. Deze 5-weekse cursus is natuurlijk de beste voorbereiding, maar voor veel mensen vanwege de kosten en tijdsinvestering moeilijk toegankelijk.

Vandaar dat we deze 5-daagse mini-EDE hebben ontwikkeld. Ondanks de kortere duur is het een rijk en vol programma met deskundige trainers, waarin sociale vaardigheden, ecologische principes, economische ideeën en visies op wereldbeeld aan de orde komen. Deelnemers maken een persoonlijke reis om inzicht te krijgen in hun volgende stap. 

In 2023 werd de cursus gegeven bij de Vlierhof en deze was volgens de deelnemers een groot succes.

Vandaar dat we de cursus opnieuw organiseren, ditmaal eind juni bij ecodorp Bergen. Dankzij een bijdrage van het ecodorpenfonds kunnen we deze ook betaalbaar aanbieden!

Zet het in je agenda: 26 - 30/06/24

Verspreidt deze informatie graag in jullie netwerk of bij jullie aspirantleden of kennismakers:

https://gen-nl.nl/ecodorpcursus/