Co-wonen
Startgroep met site

Het Caermersklooster, Patershol

type bewoners
Gemengd
aantal units
adres

Lange Steenstraat 16-18
9000 Gent
België

contactpersoon
telefoon

Een site met een lange geschiedenis, collectief erfgoed en beschermd monument. Heden is het 2e pandhof in tijdelijk gebruik, na de laatste bewoning door sociale huurders (2021).

Er loopt een stadsdebat omtrent de herinvulling, in antwoord op de vele vragen van het gentse woonveld, middenveld en lokale bewoners. Meer info over het lopend traject vind je hier. Alle suggesties en input vanuit het middenveld zijn welkom. Opportuniteiten voor een sterk coöperatief burgerinitiatief!

Op zaterdag 21 mei 2022 stelt Stad Gent de site open voor het publiek van 10-13u

Rolstoeltoegankelijkheid
Gedeeltelijk, geen specifieke voorziening
inschrijven?

Foto's