Nieuws

MasSCOT | nieuw Erasmus+-project

roland
Geplaatst op  

29/05/2024

nieuw Erasmus+-project stimuleert grassroots-initiatieven

Het verlangen naar gemeenschapsleven neemt toe, met een sterke nadruk op duurzaamheid. Veel van deze bottom-up-initiatieven hebben echter moeite om door de planningsfasen te navigeren en hun visie te verwezenlijken.

Dit nieuwe Erasmus+-project wil die kloof overbruggen Coöperatie Oasis lanceerde al jaren succesvolle online trainingen. GEN-NL en Samenhuizen droomden van zo’n tool voor hun publiek.

Om dit te realiseren vroegen zij samen een Erasmus+ subsidie ​​aan.


De uitdaging: van droom naar werkelijkheid


Hoewel de motivaties sterk zijn – het bevorderen van de sociale verbinding, het aanpakken van milieu-uitdagingen en het creëren van een zinvol leven – slaagt slechts één op de tien gemeenschapsprojecten.

Uitdagingen zijn onder meer het navigeren door complexe regelgeving, het opbouwen van sterke communicatie met lokale autoriteiten en het bevorderen van inclusieve besluitvorming binnen de groep zelf.

De oplossing: gemeenschappen sterker maken


Dit project heeft tot doel individuen en groepen te voorzien van de tools en methoden die nodig zijn om hun duurzame gemeenschapsdromen werkelijkheid te laten worden.

Een online toolkit voor succes

Het project zal een uitgebreide online cursus creëren boordevol hulpmiddelen:
- Curriculum over het creëren van ecologische en duurzame projecten
- Video's en trainingsmateriaal
- Online forum voor kennisdeling

Deze schat aan informatie, gebaseerd op de expertise van de projectpartners, zal de deelnemers door elke stap van het proces leiden.

Een netwerk van bloeiende gemeenschappen opbouwen

Het project gaat verder dan alleen het verstrekken van informatie. Het heeft tot doel:
- Inspireer mensen om actie te ondernemen en levensvatbare gemeenschappen te creëren
- Ontwikkel een curriculum voor online trainingen
- Faciliteer de creatie van nieuwe leermiddelen
- Ondersteun bestaande gemeenschappen in hun bloei

Het uiteindelijke doel is om een ​​significante toename te zien van succesvolle duurzame gemeenschapsinitiatieven in heel Europa.

Voorbij het project: een rimpeleffect

Dit project heeft een bredere impact. Door initiatieven onder leiding van burgers te versterken, stimuleert het actieve deelname aan het publieke debat.

Bovendien sluit de focus op duurzaamheid aan bij de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN, waardoor een positieve ecologische en sociale impact wordt bevorderd.

Dit Erasmus+-project is een krachtige stap op weg naar een toekomst waarin bloeiende duurzame gemeenschappen de norm worden. Het project gaat van start in september 2024 en loopt tot februari 2026. Een testrun van de online training wordt verwacht in het najaar van 2025.
Image: Doe mee!
Doe mee!