Nieuws

Samenhuizen steunt de Woonzaak

roland
Geplaatst op  

13/01/2022

Samenhuizen steunt de Woonzaak

Samenhuizen vzw
Hilde en Trui stonden als eerste op het podium voor ca 25 organisaties en getuigenissen op de verwarmende actiedag van de Woonzaak in de Gentse Meubelfabriek. Hilde leidde in met het verhaal van de drie biggetjes, Trui illustreerde met harde cijfers. Als eerste stad ondersteunde Leuven al op 1 december de Woonzaak met een eigen engagementsverklaring. Stad Gent volgde en Schepen Tine Heyse kwam die verklaring ook voorlezen op het actiepodium. Op de gepaste tonen van wijlen Louis Neefs werd uit volle borst het Woonlied gezongen.

De Woonzaak-caravan was de hele week-en-tour door Vlaanderen voor ze naar Staatsburg vertrekt om daar haar klacht neer te leggen!

Wonen is een grondrecht. De Vlaamse overheid neemt echter onvoldoende initiatief om dit recht ook effectief te waar te maken. Ondanks een jarenlange strijd van organisaties én mensen in armoede en ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek, zijn de opeenvolgende regeringen blind gebleven voor heel wat aanbevelingen. Via juridische weg, willen we de Vlaamse overheid alsnog overtuigen om de nodige maatregelen te treffen. … Via een Europese procedure bij het Europees Comité voor Sociale Rechten zal de problematiek worden aangekaart. Dat comité gaat na of landen de bepalingen uit het Europees Sociaal Handvest naleven. Dit handvest is een mensenrechtenverdrag dat werd afgesloten binnen de Raad van Europa en stelt onder meer dat de overheid verantwoordelijk is voor degelijke en betaalbare woonruimte. Die procedure kan leiden tot een veroordeling, die op zich niet bindend is, maar wel reële impact kan hebben op nationale/regionale wetgeving.

Samenhuizen vzw is één van de 40 organisaties die mee haar schouders zet onder De Woonzaak