Nieuws

Subsidie innovatieve woonprojecten

roland
Geplaatst op  

15/03/2022

De provincie Vlaams-Brabant zoekt innovatieve woonprojecten en heeft hiervoor een aantrekkelijk financieel ondersteuningsaanbod! Er is namelijk nood aan kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen, maar tegelijk moeten we open ruimte zoveel mogelijk trachten te vrijwaren van bebouwing. Initiatieven die een kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod kunnen creëren en tegelijk zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte, zijn dus zeer welkom.

De subsidie bedraagt maximum € 75.000, aanvragen doe je elk jaar voor 1 mei. Meer informatie op de website van de provincie Vlaams-Brabant. Er is ook een kort promofilmpje.