Nieuws

WESEEN Project - terugkijken en vooruitzien

roland
Geplaatst op  

28/10/2022

Met gemengde gevoelens arriveerde ik in Ecodorp Zuiderveld (Nijmegen, NL). Daar was alles in
gereedheid gebracht voor de laatste bijeenkomst van 15 deelnemers binnen het kader van WESEEN,
het uitwisselingsproject tussen Oost- en West-Europese ecodorp netwerken, opgezet door GEN-
Europe
met ondersteuning van Erasmus+.

Bij aankomst is het een fijne kennismaking met enkele nieuwkomers en een hartelijk ‘live’
terugvinden van de bekenden. Deze mensen heb ik doorheen de afgelopen 2 jaar zo goed leren
kennen en waarderen, en sommigen van hen durf ik vrienden te noemen. Heel waarschijnlijk gaan
we enkelen onder heen nooit meer ontmoeten.

Vandaar de mengeling van vreugde, blije verwachting en droeve gevoelens, die ik bij de anderen ook
meen te bespeuren. We werden door de Nederlandse gastheren verwelkomd met een mooi rustig
huisconcertje.
Samenhuizen vzw
Net zoals bij de vorige weekends en werkweken is er hard nagedacht, gewerkt, georganiseerd en
gepland. We maakten de evaluatie van meer dan 2 jaar uitwisseling en samenwerking. En – behalve
de waardevolle connecties en netwerken binnen het 6 landen platform – kwamen er bovenop de
meest zichtbare resultaten, heel wat onverwachte of minder opvallende realisaties aan het licht. De
samenwerkingen tussen de nationale verenigingen onderling zijn verstevigd en verbreed, zij lopen
vlotter en er zijn nieuwe lijnen gelegd en initiatieven opgezet.

Een paar voorbeelden. BelgEco, het Belgisch netwerk van eco-gemeenschappen is in zijn opstart
omhoog gestuwd tegen deze achtergrond van contacten. De Samenhuizen Open Dag wordt nu
breder gedeeld met onze Noorderburen. En we bouwen een permanent samenwerkingsplatform op,
enerzijds tussen Nederland, België en Frankrijk (GEN-WE), uitreikend naar Luxemburg en mogelijk
Duitsland. Anderzijds tekent zich een samenwerkend netwerk af tussen Slovenië, Kroatië en
Hongarije (GEN-SEEN), uitreikend naar Servië en mogelijke andere landen in de regio. Terloops waren
we binnen dit WESEEN traject deelgenoot aan de ‘conceptie’ van alweer een ander projectvoorstel
tussen de 6 betrokken partners.
Samenhuizen vzw
Tussen de werksessies mochten we genieten van het warme onthaal, de zorgzaamheid en culinaire
kunsten van onze Nederlandse gastheren. Daar bovenop was er een divers informatief en cultureel
aanbod. We werden rondgeleid in het Ecodorp Zuiderveld, een ander bezoek bracht ons naar de eco-
gemeenschap IEWAN, dat de grootste strobalenbouw van Europa realiseerde, en een andere uitstap
leerde ons meer over de geschiedenis van de stad Nijmegen.

’s Avonds was het feest, we genoten van een Nederlands trio dat Oost-Europese volksliederen
bracht, een extra attentie voor de deelnemers uit deze landen. De laatste avond was er een talenten-
podium, waar de mensen uit onze groep nog meer konden kennismaken met en genieten van onze
diverse culturele achtergronden. En van Belgisch bier, en Spaans bier, en lekkere hapjes.
Samenhuizen vzw
Dit gehele weekend was al bij al een heerlijke en productieve afsluiter van twee vruchtbare jaren van
intensieve samenwerking. Nieuwe verbindingen en netwerken zijn doorheen dit project ontstaan of
verstevigd. Zowel verschillen als gelijkenissen hebben ons dichter bij elkaar gebracht. Zelf heb ik veel
opgestoken in die tijd, veel inspiratie en hoop gevonden, en bovenal, het heeft me diep veranderd,
meer dan ik had verwacht.

En zijn dit ook niet de essentiële ingrediënten van de eco-gemeenschappen zelf. Door informatie,
voorbeeld, ervaring en verbinding leren we en groeien als persoon en als groep, en we geven iets
terug aan de wereld.

Luk, BelgEco, oktober 2022