Cohousing Waasland

Postcode
9100
Gemeente of Stad
Sint-Niklaas
Straat en nummer
Kopenhagenplein
Juridische Structuur
VME, vzw
Type Bewoners
Gemengde leeftijden
Aantal units
22

Beschrijving

Cohousing Waasland is een groep mensen van alle leeftijden en achtergronden die samen in een cohousingproject wonen, gesitueerd in de uitbreiding van de Clementwijk te Sint-Niklaas. Nieuwbouw, bewoond sinds 2018.

Ons cohousingproject is gebaseerd op drie verschillende, samenhangende dimensies: een sociale, een ecologische en een financiële.

Sociale dimensie

We streven naar een betere levenskwaliteit voor elk lid van de groep. We streven naar een omgeving die voor kinderen en volwassenen een meerwaarde biedt.

De privacy en eigenheid van elk lid dragen we hoog in het vaandel. De persoonlijke unit is bij uitstek een eigen plek.

De groep is ongebonden in onderwerpen als politiek, religie of levensbeschouwingen en elke mening kan een plekje krijgen binnen de groep.

De kennis die opgebouwd is bij het uitbouwen van dit project kan, volgens ieders persoonlijke wil en inzet, overgebracht worden naar andere groepen die gelijkaardige projecten willen opstarten.

Ecologische dimensie

We hebben compacter en efficiënter gebouwd door bepaalde functies te bundelen in de gemeenschappelijke delen. Zo delen we een wasplaats, een werkruimte, logeerkamers, één parking, fietsenberging(en), werkmateriaal, … Daarnaast proberen we de beschikbare open ruimte voor iedereen optimaal, functioneel en leuk te maken.

In dit project hebben we gekozen voor laagenergie- en passiefwoningen met hernieuwbare energie. Verwarming, sanitair water en een passieve koeling worden opgevangen met een gemeenschappelijk warmtenet in onze gemeenschappelijke tuin en tweedehands zonnepanelen op het dak ondersteunen het verbruik van elektriciteit.

Autodelen en het gebruik van het openbaar vervoer en (bak)fietsen binnen de groep worden gepromoot.

Financiële dimensie

We waken er als groep over dat de gemeenschappelijke kosten onder controle worden gehouden. De verdeling van deze kosten leggen we vast in het intern reglement.

Beslissingen en verantwoordelijkheden

De groep neemt alle beslissingen in de verschillende fasen van het project bij voorkeur in consensus.

 

We verdelen het werk, in functie van de draagkracht van elk lid. Iedereen is verantwoordelijk voor een gedeelte van de taken die het project met zich meebrengt en we organiseren ons in werkgroepen. Voorstellen en beslissingen worden tijdens cosessies aan de hele groep voorgelegd ter definitieve goedkeuring.