La Poudrière

Postcode
100
Gemeente of Stad
Brussel
Straat en nummer
Kruitmolenstraat 60
Juridische Structuur
Type Bewoners
Jongeren
Aantal units
Website

Beschrijving

Leef- en werkgemeenschap met een sterke focus op autonomie van de gemeenschap. Door actieve participatie van de leden is een open manier van samenleven mogelijk met daarin respect voor ieders overtuigingen. De woongemeenschap is verankerd in de stad en is actief bezig met recycling. Ook is er er een landbouwproject opgezet om de productielijnen van voedsel zo kort mogelijk te houden en ook om de zelfstandigheid van de woongemeenschap te vergroten.