Nota parkeren & samenhuizen

De meeste parkeernormen in Vlaanderen houden (nog) geen rekening met de veranderende samenleving, o.a. met het oog op een meer duurzame mobiliteit en de praktijk van het (auto)delen die aan populariteit wint. Ook projecten van gemeenschappelijk wonen worden geconfronteerd met ‘gewoontegetrouw’ te hoge parkeernormen, wat vaak indruist tegen de opzet van de projecten. In onze herwerkte 'parkeernota' overlopen we concrete voorbeelden van hoe het anders kan, en reiken we inspiratie aan uit cohousingprojecten en voorbeeldwijken in het buitenland. 

Categorie: