Nu nog de projectontwikkelaars

Sommige Vlamingen zijn klaar voor cohousing, nu nog de projectontwikkelaars.
Persbericht Samenhuizen vzw 16 april 2016

Het is gemakkelijk om de overheden met de vinger te wijzen, cfr Philippe Janssens van Immpact in Trends (12/4/2016) en zelf een afwachtende houding aan te nemen. Bovendien kan men steden en gemeenten niet verwijten dat ze hun rol voor gemeenschappelijk wonen niet opnemen. Bij de projectontwikkelaars daarentegen zien we voorlopig weinig initiatief, daar zijn op enkele na nog geen projecten in uitvoering te vinden. Hoewel er wel in de pijplijn zitten op sites die... door steden en gemeenten ontwikkeld worden en waar gemeenschappelijk wonen in de voorwaarden is opgenomen. Waar de projectontwikkelaars bovendien weinig aandacht voor hebben, zijn de toekomstige bewoners. En net dàt is het vertrekpunt bij cohousing. De mensen en de groep, inclusief de wenselijke dynamiek, vormen zonder discussie de aanzet voor een geslaagd cohousingproject.

Lokale of provinciale overheden bieden initiatiefnemers ruimte en mogelijkheden omdat ze vinden dat dit hun taak is. Het past perfect in een beleid waar participatie en burgerinitiatieven plaats krijgen om zich te ontwikkelen. De overheid schetst het kader, biedt mogelijkheden en de burger vult in. Naast participatie is ook eigen beheer een onontbeerlijk element om over cohousing te spreken. Een gebrek aan betrokkenheid blijft in zulke projecten de grootste bedreiging, waardoor een cohousingproject snel kan degraderen tot een klassieke mede-eigendomsstructuur. Vergelijk het met hoe de projectontwikkelaars onder de noemer “loft” banale nieuwbouwappartementen duurder konden aanprijzen.

Niettemin kan samenwerking tussen initiatiefnemers en projectontwikkelaars overwogen worden, op voorwaarde dat de de intrinsieke eigenschappen van gemeenschappelijk wonen behouden blijven.

Samenhuizen vzw organiseerde reeds kennisuitwisseling tussen pioniers, bvb bij het project gemeenschappelijk eco-wonen. Tips uit het buitenland worden vertaald naar de Vlaamse en Brusselse context en meegegeven aan steden en gemeenten, mooi gebundeld in een draaiboek. Op vrijdag 20 mei volgt een inspiratiedag voor lokale besturen 'nieuw wonen op oude plekken' in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen. Ervaringen worden dus doorgegeven, er wordt van geleerd, bijgestuurd enzoverder zoals het hoort.

Op Vlaams niveau daarentegen kan er nog het een en ander verbeteren. Zo staat de opname van een definitie gemeenschappelijk wonen in de Vlaamse Wooncode nog op de to do lijst.

Om de projectontwikkelaars klaar te stomen, nodigen we ze uit op de Samenhuizendag in het weekend van 21 en 22 mei. Dan is iedereen welkom bij bestaande projecten en opstartende initiatieven. Voor elk wat wils, want laat ons niet vergeten dat cohousing één van de talrijke vormen van gemeenschappelijk wonen is. Kom het ontdekken ! www.samenhuizendag.be

Samenhuizen vzw
www.samenhuizen.be
Telefoonnummer: 0489 92 64 64
Contactpersoon: sofie@samenhuizen.be

Categorie: