Onderzoek

Sinds Samenhuizen vzw in 2010 een lijvig onderzoeksrapport ivm de stand van zaken rond gemeenschappelijk wonen in België publiceerde is gelukkig heel wat bijkomend onderzoek verricht aan Vlaamse universiteiten en hogescholen. Daarnaast bestelde toenmalig minister van Wonen, mevr. Vandenbossche bij het Steunpunt Wonen een studie naar wensbare pistes om het regelgevend kader aan te passen.  Ook dankzij beleidsmedewerkers en volksvertegenwoordigers wordt interessant studiewerk verricht. Weldra verschijnt het congresboek van 'Opening Doors' het notariscongres van 2017 dat volledig in het teken stond van nieuwe woonvormen en waaraan Samenhuizen vzw actief meewerkte. In oktober 2017 promoveerde Lidewij Tummers aan de TUDelft op een proefschrift over cohousing.

 • "Housing", masterthesis van Onur Can Zorlutuna, KU Leuven, 2018 - downloaden
 • "Cohousing en de regelgeving inzake appartementsmede-eigendom: een match?", masterthesis van Nathalie Ballet, VUB, 2018 - downloaden
 • "De Juridische implicaties van samenhuizen op het huurcontract", masterthesis van Marlies D'Hulster, UGent, 2017 - downloaden
 • "Learning from co-housing initiatives: Between Passivhaus engineers and active inhabitants", Tummers Lidewij, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de TUDelft, 2017 - downloaden
 • "Cohousing vandaag en morgen juridisch in kaart gebracht.", Nathalie Vandenbussche, Philippe Thion, Anne Remerie, HoGent en Febecoop vzw, 2017 - link
 • "Opsplitsen van woningen in de centrumsteden", Mercedes Van Volcem, Vlaams parlementslid, 2017 - downloaden
 • "Woning in de 21ste eeuw. Naar een hedendaags Utopia", Peter Camp, Acco, 2017 - link boekbeschrijving Acco
 • "De gedeelde baksteen in de maag? Meerwaarde realiseren door gemeenschappelijk wonen en collectief bouwen.", Peter Vervoort, Isabelle Loris, Departement Omgeving en UGent afdeling Mobiltiteit en Ruimtelijke Planning, 2017- downloaden
 • "De kangoeroewoning als alternatieve woonvorm.", Shana Van Den Bossche, Masterproef Faculteit Rechtsgeleerdheid UGent, 2017 - downloaden
 • "Gemeenschappelijk wonen", Kristien Van de Houte, Michael Ryckewaert, Bart Delbeke & Stijn Oosterlynck, Steunpunt Wonen i.o.v. minister Vandenbossche, 2015 - downloaden
 • "Cohousing en duurzame steden. Op zoek naar de sociale meerwaarde van cohousing voor buurt en samenleving.", Nicolas Vancayzeele, Masterproef Master in het milieu- en preventiemanagement, KULeuven, 2016 - downloaden
 • "Een beschrijvend onderzoek naar de huidige problematiek van cohousing binnen de context van de VMSW/sociale woningbouw. En wat brenft de toekomst?", Louis Vanassche, Bachelorproef Bachelor in de Toegepaste Architectuur, HoWest, 2016 - downloaden
 • "Cohousing en andere vormen van gemeenschappelijk wonen", Céline Verschaeve, Eindwerk Bachelor in het vastgoed, HoGent, 2013 - downloaden
 • "Bewoonbaar verklaard. Het potentieel van collectief wonen in de talrijke leegstaande en onderbenutte infrastructuren in en rond Brussel.", Tregarot Julien en Serroen Frederik - Masterproef Master in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, EHB, 2013 - downloaden
 • "Demografie en de woningmarkt: voorspellingen voor 2020. Wat stimuleert en remt cohousing in Vlaanderen af?", Feys Steffi en Heremans Maryse - Masterproef in de Handelswetenschappen, afstudeerrichting Finance and Risk Management, Hogeschool Gent, 2013 - downloaden
 • "Omgevingspsychologie van groepswonen. Een kennismaking met groepswonen voor de architect.", Laura Vanderhoven, masterscriptie Architectuur, 2011 - downloaden
 • "Samenhuizen in België. Waar gaan we, waar staan we?", Luk Jonckheere, Roland Kums, Hilde Maelstaf, Trui Maes, Samenhuizen vzw met steun van het Luchtkasteelfonds, 2010 - download onderzoeksrapport - download bijlagen
 • "Collectief wonen. Cohousing in Denemarken.", De Leeuw Els en Vander Cammen Mieke - Licentiaatverhandeling, Katholieke universiteit Leuven, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, 2001 Online te raadplegen via www.samenhuizen.net/cohousingdk/
 • "Wonen anders bekijken. Onderzoek rond woongemeenschappen.", Dubois Aurelie, Provinciale Hogeschool Limburg, Departement Architectuur, 2004 - download deel 1 - download deel 2
 • "Pedagogiek en Utopisch-­communautarisme - Over de waarde van opvoeding in gemeenschappen ", Joke Timmermans voor de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent (2005) - download
 • "Samenwonen, opdracht of gave? Een kwalitatief onderzoek van een Nederlandse woonwerkgemeenschap die vluchtelingen opvangt.", Veerle Lauwaet voor de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, Departement Sociale en Culturele Antropologie, aan de Katholieke Universiteit Leuven - download
 • "Woongemeenschappen in Vlaanderen - Een verkennend onderzoek", Steven Harcour, Faculteit Sociale Wetenschappen, departement Sociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (2004), download
 • "Het utopisch communautarisme na Hans Achterhuis - Een kritische analyse van ‘De erfenis van de utopie’", Dirk Van Daele voor de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, Departement Sociale en Culturele Antropologie, aan de Katholieke Universiteit Leuven (2000) - download
 • "Tussen individualiteit & collectiviteit - Leven in woongroep of Centraal Wonen-project ", Roland Kums, Groep T Pedagogische Hogeschool Leuven (1999) - download