Onderzoek

Inmiddels is er een heel aantal studies, boeken en thesissen verschenen rond gemeenschappelijk wonen. Een deel hiervan werd door Samenhuizen vzw zelf uitgevoerd, een heel deel is afkomstig van andere, externe bronnen: overheidsdepartementen, academici en studenten, auteurs etc. Hieronder vind je een overzicht. Ontbreekt er een werk? Of publiceerde je zelf een onderzoek rond gemeenschappelijk wonen? Laat het ons weten

Klik op de links hieronder om direct naar de studies, boeken of thesissen rond gemeenschappelijk wonen te gaan. 

Studies
Boeken
Thesissen

Studies

 • "Nieuwe wooninitiatieven: de tweede golf. Analyse van de schriftelijke enquête over sociale wooninnovaties met een focus op co-wonen en gemeenschappelijk wonen.", Brusselmans, L., Depraetere, A., De Decker, P., Hubeau, B., Ryckewaert, M., Van Damme,W., Van den Broeck, K., Van den Houte, K., Vermeir, D. & Verstraete, J., Steunpunt Wonen, 2019 - downloaden
 • "Cohousing vandaag en morgen juridisch in kaart gebracht.", Nathalie Vandenbussche, Philippe Thion, Anne Remerie, HoGent en Febecoop vzw, 2017 - downloaden
 • "Opsplitsen van woningen in de centrumsteden", Mercedes Van Volcem, Vlaams parlementslid, 2017 - downloaden
 • "De gedeelde baksteen in de maag? Meerwaarde realiseren door gemeenschappelijk wonen en collectief bouwen.", Peter Vervoort, Isabelle Loris, Departement Omgeving en UGent afdeling Mobiltiteit en Ruimtelijke Planning, 2017- downloaden
 • "Gemeenschappelijk wonen", Kristien Van de Houte, Michael Ryckewaert, Bart Delbeke & Stijn Oosterlynck, Steunpunt Wonen i.o.v. minister Vandenbossche, 2015 - downloaden
 • Studie Woningdelen, Provincie Antwerpen, 2015
 • "Zelfontwikkeling gemeenschappelijk wonen. Betaalbaar samen huizen in zelfbeheer.", Luk Jonckheere, Trui Maes, Samenhuizen vzw en Cedubo vzw, 2013 - downloaden
 • "Samenhuizen in België. Waar gaan we, waar staan we?", Luk Jonckheere, Roland Kums, Hilde Maelstaf, Trui Maes, Samenhuizen vzw met steun van het Luchtkasteelfonds, 2010 - download onderzoeksrapport - download bijlagen

Boeken

Thesissen

 • "Vaak voorkomende problemen  in het woninghuurrecht", bachelorproef van Goele Bormans, PXL Hasselt, 2020 - downloaden
 • "De motivaties van commonors: een kwalitatief onderzoek.", masterthesis van Laura Peeters, UA, 2019 - downloaden
 • "Cohousing in Vlaanderen - onderzoek naar de inpassing van een alternatieve woontypologie in de Vlaamse wooncultuur", masterthesis van Jolies Devloo, 2018 - Online raadplegen
 • "Housing as commons", masterthesis van Onur Can Zorlutuna, KU Leuven, 2018 - downloaden
 • "Cohousing en de regelgeving inzake appartementsmede-eigendom: een match?", masterthesis van Nathalie Ballet, VUB, 2018 - downloaden
 • "Cohousing. Een verkennende studie naar drie duurzaamheidskenmerken van cohousing in Vlaanderen.", Svetlana Romanova, masterproef Master in de Milieuwetenschap, UA, 2017 - downloaden
 • "De Juridische implicaties van samenhuizen op het huurcontract", masterthesis van Marlies D'Hulster, UGent, 2017 - downloaden
 • "Learning from co-housing initiatives: Between Passivhaus engineers and active inhabitants", Tummers Lidewij, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de TUDelft, 2017 - downloaden
 • "De kangoeroewoning als alternatieve woonvorm.", Shana Van Den Bossche, Masterproef Faculteit Rechtsgeleerdheid UGent, 2017 - downloaden
 • "Cohousing en duurzame steden. Op zoek naar de sociale meerwaarde van cohousing voor buurt en samenleving.", Nicolas Vancayzeele, Masterproef Master in het milieu- en preventiemanagement, KULeuven, 2016 - downloaden
 • "Een beschrijvend onderzoek naar de huidige problematiek van cohousing binnen de context van de VMSW/sociale woningbouw. En wat brenft de toekomst?", Louis Vanassche, Bachelorproef Bachelor in de Toegepaste Architectuur, HoWest, 2016 - downloaden
 • "Cohousing en andere vormen van gemeenschappelijk wonen", Céline Verschaeve, Eindwerk Bachelor in het vastgoed, HoGent, 2013 - downloaden
 • "Bewoonbaar verklaard. Het potentieel van collectief wonen in de talrijke leegstaande en onderbenutte infrastructuren in en rond Brussel.", Tregarot Julien en Serroen Frederik - Masterproef Master in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, EHB, 2013 - downloaden
 • "Demografie en de woningmarkt: voorspellingen voor 2020. Wat stimuleert en remt cohousing in Vlaanderen af?", Feys Steffi en Heremans Maryse - Masterproef in de Handelswetenschappen, afstudeerrichting Finance and Risk Management, Hogeschool Gent, 2013 - downloaden
 • "Omgevingspsychologie van groepswonen. Een kennismaking met groepswonen voor de architect.", Laura Vanderhoven, masterscriptie Architectuur, 2011 - downloaden
 • "Collectief wonen. Cohousing in Denemarken.", De Leeuw Els en Vander Cammen Mieke - Licentiaatverhandeling, Katholieke universiteit Leuven, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, 2001 - Online raadplegen
 • "Wonen anders bekijken. Onderzoek rond woongemeenschappen.", Dubois Aurelie, Provinciale Hogeschool Limburg, graduaat Departement Architectuur, 2004 - download deel 1 - download deel 2
 • "Pedagogiek en Utopisch-­communautarisme - Over de waarde van opvoeding in gemeenschappen ", Joke Timmermans voor de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent (2005) - downloaden
 • "Samenwonen, opdracht of gave? Een kwalitatief onderzoek van een Nederlandse woonwerkgemeenschap die vluchtelingen opvangt.", Veerle Lauwaet voor de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, Departement Sociale en Culturele Antropologie, aan de Katholieke Universiteit Leuven - downloaden
 • "Woongemeenschappen in Vlaanderen - Een verkennend onderzoek", Steven Harcour, Faculteit Sociale Wetenschappen, departement Sociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (2004), downloaden
 • "Het utopisch communautarisme na Hans Achterhuis - Een kritische analyse van ‘De erfenis van de utopie’", Dirk Van Daele voor de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, Departement Sociale en Culturele Antropologie, aan de Katholieke Universiteit Leuven (2000) - downloaden
 • "Tussen individualiteit & collectiviteit - Leven in woongroep of Centraal Wonen-project ", Roland Kums, Groep T Pedagogische Hogeschool Leuven (1999) - downloaden