Oostende levert vergunning af voor cohousingproject