Oproep proefomgeving experimentele woonvormen goedgekeurd door ministerraad

De Vlaamse regering werkt al een tijdje aan een proefomgeving voor experimentele woonvormen. Vernieuwende projecten gemeenschappelijk wonen zullen bij een eenmalige oproep kunnen motiveren om af te wijken van bepaalde woonwetgeving, zoals kwaliteitsnormen, ook binnen de sociale huisvesting. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de vraag naar experimenteerruimte en het stimuleren van proefprojecten en de diverse signalen uit de praktijk dat bepaalde projecten moeilijk of niet gerealiseerd kunnen worden binnen het huidig wetgevend kader. Na afloop van de proefomgeving kunnen goed onderbouwde en aan de praktijk afgetoetste conclusies worden getrokken en leiden tot aanpassingen in de wetgeving.

De Vlaamse Regering besliste op 21/04, na advies van de Raad van State, definitief tot organisatie van een eenmalige oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen. Het is nu enkel nog wachten op de concrete aanvraagformulieren hiervoor en een precieze timing. De aanvraagformulieren zullen beschikbaar worden gesteld via https://www.wonenvlaanderen.be

Categorie: