Privacyverklaring Samenhuizen vzw

Sinds 25 mei is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in voege getreden. Je kent deze misschien ook wel onder de naam GDPR. Samenhuizen vzw hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en het waarborgen van je privacy. In deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Samenhuizen vzw houdt zich in elk geval aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Hier vind je de volledige privacyverklaring van Samenhuizen terug. Je vindt er onder meer in terug welke gegevens we verzamelen en met welk doen, voor hoe lang, wat jouw rechten zijn en hoe je eventueel bezwaar aan kunt tekenen. Als er een wijziging aan dit document komt, zullen we dit altijd bekend maken. 

Als je vragen hebt over gegevensbescherming met betrekking tot Samenhuizen vzw, laat ons gerust iets weten via info@samenhuizen.be of via 0489 92 64 64. 

Afbeelding: CC MedithIT

 

Categorie: