Proefomgeving experimentele woonvormen: wat met de 40% niet-geselecteerde projecten?

Vlaams minister van wonen Liesbeth Homans geeft in totaal 28 Vlaamse projecten toelating om tijdens een periode van zes jaar af te wijken van bepaalde regels uit de wooncode. De meeste zijn projecten gemeenschappelijk wonen. 

Een blik op de inventaris van de projecten en de regels waarvoor zij een uitzondering krijgen, leert dat vooral sociale huisvestingsprojecten geselecteerd werden door de Vlaamse overheid voor de proefomgeving. Zij krijgen toelating om af te wijken van bepaalde regels, zoals de toewijzingsregels van sociale huurwoningen en de C 2008 normeringen van de VMSW rond de bouw van sociale huurwoningen. In de nabije toekomst zijn er dus een heel aantal nieuwe sociale gemeenschappelijke woonprojecten op komst, zoals sociale huisvesting cohousings. Een deel wordt geïnitieerd door de sociale huisvestingsmaatschappijen zelf en een deel door particulieren. Zo zijn er verschillende cohousings die een aantal units willen verhuren via sociale verhuurkantoren (SVK’s).

“Samenhuizen vzw juicht deze evolutie toe” legt Sofie Deberdt van Samenhuizen vzw uit, “aangezien de betaalbaarheid van gemeenschappelijke woonprojecten ons nauw aan het hart ligt. Gemeenschappelijk wonen zou op termijn toegankelijk moeten zijn voor iedereen die dat wenst. Een niet onbelangrijk aspect daarbij is een structureel woonbeleid dat inzet op betaalbaarheid.”

Naast de 28 gelukkigen zijn er helaas 20 projecten geweigerd, zo’n 40% dus (er waren 48 aanvragen ingediend in totaal). Dit zijn voor een deel kleinschaligere projecten die uitzonderingen vroegen op stedenbouwkundige regels. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opdelen van bestaande woningen tot kangoeroewoningen, gemeenschapshuizen en het plaatsen van een Tiny House in de tuin. Dit wijst er volgens Samenhuizen vzw op dat er nog werk aan de winkel is voor de wetgever om gemeenschappelijk wonen te faciliteren. De notarissen deden hier onlangs nog een oproep toe. De proefomgeving experimentele woonvormen is een hoopvol signaal van de Vlaamse regering, maar mag niet als excuus gebruikt worden om de gehele bestaande regelgeving (ook niet-Wooncode-materie) niet onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen. Bij de Resolutie waren er naast de proefomgeving immers nog 7 andere maatregelen goedgekeurd die wachten op uitvoering.

Meer info:

Website Wonen VlaanderenWebsite Vlaamse Regering

 

Categorie: