Programma

De presentaties vind je terug per sessie via de linken hieronder.

13u30 - START TRAJECT laat je inspireren
Plenaire sessie 1. Het ABC van lokaal samenhuizenbeleid
Denk je eraan samenhuizen in je beleid op te nemen? In deze sessie krijg je een overzicht van de types, tonen we voorbeelden en gaan we in op waarom en hoe je je als stad of gemeente ervoor kan inzetten. Door ervaringsdeskundigen
Pauze
15u30 - keuze tussen sessie 2 en 3
Sessie 2. Cohousing in de sociale huisvesting
Met oa. Gert Eyckmans (directeur sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning)
Sessie 3. Woongroepen voor vijftigplussers en inclusie bij cohousing
Met oa. Abbeyfield en Danaë Van den Bossche (Oak Tree Projects)

13u30 - EXPERT TRAJECT leer bij over de praktijk
Keuze tussen sessie A en B
Sessie A. Ervaringsuitwisseling projectoproepen
Steden en gemeenten kunnen een site aanbieden aan een groep via een projectoproep. Ervaringsdeskundigen kunnen in deze sessie tips en trics uitwisselen onder elkaar en met startende initiatieven. Peter Lacoere (expert stadsontwikkeling, HOGent en Intercommunale Veneco) en Eveline Hanssens (projectverantwoordelijke sogent)
Sessie B. Hoe kan het lokaal regelgevend kader cohousing en woningdelen faciliteren?
Topics als de stedenbouwkundige verordening en solidair wonen komen aan bod. Presentatie Erik Grietens (BBL) en Sofie Deberdt (Samenhuizen vzw)
Pauze
15u30 - Plenaire sessie C. Welk bovenlokaal beleidskader is nodig?
We maken een stand van zaken op van de voorbije beleidsinitiatieven en huidige mogelijkheden, verzamelen de nog bestaande knelpunten en aanbevelingen. Door Samenhuizen vzw

Inclusief lancering van het nieuwe Charter Samenhuizen voor steden en gemeenten.
Je kan er ook voor kiezen om de twee plenaire sessies te volgen. Deze gaan beide door in het Auditorium.

17u - netwerkmoment met stands, hapjes en drankjes; ontvangst vooravondprogramma

18u-19u30 Eenzaamheid en wat je er als lokaal bestuur aan kan doen
Welkom door Helmer Rooze, Administrateur-generaal van het Agentschap Wonen-Vlaanderen
Charlotte Hanssens, coördinator van het BuurtPensioen, van het Kenniscentrum Wonen Welzijn Zorg Brussel
Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid en Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, van Stad Gent als één van de initiatiefnemende steden en gemeenten