Provincies

Momenteel leven er in elke provincie ideeën om met dit thema aan de slag te gaan, waaruit hier en daar al goed werk is voortgevloeid. Dit is ook een signaal aan de hogere overheden.

Enkele linken:

Website provincie Vlaams-Brabant rond woningdelen (2016)

Woningdelen werking van provincie Vlaams-Brabant, inclusief de open oproepen van 2014 en 2015 met in totaal 19 projecten (klik hier voor de brochure)

Groepsondertekening van het Charter Samenhuizen door provincie West-Vlaanderen (2013)

Onderzoek Woningdelen van provincie Antwerpen (2015)

Studiedag woonprojecten van provincie Oost-Vlaanderen (2018), de provincie organiseerde in 2015 een Studiedag over Solidaire woonvormen