Rondetafels 2018-2019

Hier vind je de achtergrondinformatie m.b.t. de Rondetafels Samenhuizen 2018-2019.
Over de voorgaande Rondetafels:
- zie Editie 2013
- zie Editie 2015
In 2018-2019 houden we twee werkgroepen: over het juridische van cohousing en over het statuut van de alleenstaande woningdeler.

Achtergrondinfo ivm. de werkgroep Cohousing Juridisch
Algemene beschouwing VME als juridische structuur voor Samenhuizen.
Gids VME & Samenhuizen, Hogent 2017, link naar volledig onderzoek
VME voor gemeenschappelijk wonen, Masterproef VUB 2018
Nutsprincipe VME, Masterproef UGent 2017
Presentatie VME en CLT, franstalige notaris
CLT Notarieel, Masterproef UGent 2018

Achtergrondinfo ivm. de werkgroep Statuut Woningdeler
Brochure Woningdelen inclusief bijlages zoals omzendbrief en projectfiches, Samenhuizen 2015
Samen huren & uitkeringen, Hogent 2017
Overzicht match Huisdelen en een uitkering, Samenhuizen vzw
Reflectievoormiddag Voorbij het statuut samenwonende en verslag , Steunpunt Armoedebestrijding 2018
Wetgeving Binnenlandse Zaken
Rechtspraak Hof van Cassatie RVA, ABVV 2017
Omzendbrief RIZIV ivm samenstelling van het gezin
Casus goedkeuring ziekenfonds statuut alleenstaande
Domiciliëring informatie type 140
Handleiding Tijdelijk wonen, Orbit vzw
Dossier Samenhuizen, OCMW Gent 2018
Medehuren in Brussel
Studie Solidair wonen 2012
Memorandum steunpunt Armoede 2019, samenwonen aanmoedigen

Nota sociaal statuut van de alleenstaande woningdeler, Rondetafels 2018-2019, Samenhuizen vzw