Samenhuizen in het Vlaams regeerakkoord!

Het moet een primeur zijn: cohousing en groepswonen worden expliciet vermeld in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord!

In het hoofdstuk 'Ruimte voor wonen' lezen we o.a. het volgende:

"Ten gevolge van de beperkte ruimte waarover we in Vlaanderen beschikken en de evolutie in bevolking en gezinssamenstelling ontstaan er nieuwe woonvormen zoals samen-wonen of co-housing."

en even verder:

"De bestaande woongebieden moeten optimaal en kwalitatief ontwikkeld worden. We streven naar een divers woningaanbod dat tegemoet komt aan de diverse woonwensen en innovatieve woonvormen (starterswoningen, co-housing en andere vormen van groepswonen, zorgwonen etc) afgestemd op de vraag. Meer verscheidenheid in het woningbestand naast modale woningen als antwoord op de specifieke woonbehoeften van starters, eenpersoonsgezinnen en senioren. We werken eventuele administratieve hinderpalen verder weg. We monitoren het aanbod en de behoeften op een bovenlokale, regionale schaal."
 

Het zijn alleszins elementen die ons hoopvol stemmen voor de komende legislatuur en het geeft ons een mooi aanknopingspunt om ons memorandum op de bureaus van de nieuwe ministers van Wonen en Ruimtelijke ordening te leggen.

Het volledige regeerakkoord vind je desgewenst oa via http://www.fov.be/IMG/pdf/Regeerakkoord_Vlaamse_Regering_2014-2019.pdf, De aangehaalde passages staan op pag. 58-59.

Categorie: