Samenhuizen in je lokaal beleid

Steden en gemeenten kunnen een belangrijke rol opnemen ter facilitering of stimulering van gemeenschappelijk wonen op hun grondgebied. Zij zijn immers de coördinatoren van het lokale woonbeleid. We trommelden experts en ervaringsdeskundigen op om hierover ervaringen uit te wisselen. Op woensdag 16 oktober kwamen we bijeen in het VAC te Gent. Cohousing Waasland getuigde van hun afgelegde weg als initiatiefnemers van onderuit. Stad Leuven dan weer over hun visie op samenhuizen in het lokale woonbeleid. In de workshops kwamen diverse thema's aan bod. We stellen de presentaties van de studiedag hier ter beschikking.
Ook in de sociale huisvesting leeft het thema. Zo kwamen we te weten dat De Ideale Woning niet enkel een cohousingproject plant, maar ook een tweede en derde woongroep voor ouderen in de pipeline heeft zitten. Schepen Rudy Coddens kondigde aan dat de Stad Gent tevens een tweede en derde woonproject voor 50-plussers voorziet. Wonen Vlaanderen kaderde het belang van nieuwe woonvormen in Vlaanderen en maakte de nieuwe campagne Thuis in de toekomst bekend.

Met de huidige bestaande goede voorbeelden te tonen, hopen we nog meer lokale woonactoren warm te maken voor samenhuizen. In eerste instantie kunnen lokale besturen hun intenties bekendmaken door ons Charter Samenhuizen te ondertekenen. Om het concreet te maken, vragen we drie acties op te geven die ze deze legislatuur plannen om samenhuizen te bevorderen.
Wil je eerst en vooral de huidige lokale samenhuissituatie goed analyseren alvorens aan de slag te gaan? Dat kan! We bieden namelijk drie steden en gemeenten gratis begeleiding aan. Voor deze begeleiding voorzien we volgende stappen:
– Stap 1. Startbijeenkomst met afstemming doel van het begeleidingstraject
– Stap 2. Analyse samenhuizen in de gemeente: particuliere initiatieven en inventarisatie interne processen
– Stap 3. Opmaak advies optimalisatie samenhuizen situatie
Bij interesse contacteer sofie[at]samenhuizen.be vóór eind februari.

>> Onderteken het Charter Samenhuizen

Categorie: